Pomocník systému OBERON
Zaslanie príkazu na úhradu do banky

Ďalšie možnosti produktu > Internetbanking > Zaslanie príkazu na úhradu do banky

V systéme OBERON je možné vystaviť tak jednoduchý, ako aj hromadný príkaz na úhradu. Obidva typy príkazov sa vytvárajú rovnakým spôsobom (v ponuke Účtovníctvo, Príkazy na úhradu, tlačidlo Nový). V nasledujúcej časti je popísaný postup na vyexportovanie a zaslanie hromadného príkazu do bankyKnihy záväzkov.

Postup pri zasielaní príkazov na úhradu do banky   

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku FakturáciaKniha záväzkov a kurzorom označte doklad, ktorý chcete uhradiť.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte položku Zapísať do hromadného príkazu na úhradu.
  3. Príkaz na úhradu faktúry bude pridaný do zoznamu v knihe Príkazy na úhradu (ponuka Účtovníctvo).
  4. Príkaz na úhradu je ďalej možné exportovať do banky - v ponuke Príkazy na úhradu stlačte tlačidlo Možnosti, Exportovať príkaz do banky. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné zvoliť typ (formát) exportovaného elektronického príkazu na úhradu. Typ exportovaného príkazu je možné prednastaviť vo formulári Bankový účet, záložka Bankové výpisy.
  5. Po exporte príkazu na úhradu do súboru je možné automaticky otvoriť internetovú stránku banky, prípadne spustiť program na ďalšie spracovanie exportovaných údajov.

Pri exportovaní príkazov na úhradu vo formáte SEPA Credit Transfer (SCT) do banky môže nastať situácia, že sa vyexportovaný súbor XML nepodarí do banky načítať. Banka vypíše chybu, ktorá obyčajne neobsahuje relevantné informácie o tom, prečo nedošlo k akceptácii XML súboru zo strany banky. Postup validácie je dostupný v téme Validácia SEPA súboru XML.

Príbuzné témy