Pomocník systému OBERON
Zaslanie príkazu na úhradu do banky

Ďalšie možnosti produktu > Internetbanking > Zaslanie príkazu na úhradu do banky

V systéme OBERON je možné do banky vystaviť jednoduchý aj hromadný príkaz na úhradu. Obidva príkazy sa zadávajú rovnakým spôsobom (v ponuke Účtovníctvo, Príkazy na úhradu, tlačidlo Nový). V nasledujúcej časti je popísaný postup na zaslanie hromadného príkazu do banky z Knihy záväzkov.

Postup pri zasielaní príkazov na úhradu do banky

  1. V systéme OBERON je potrebné nastaviť typ príkazu na úhradu bankového účtu. Môžete tak urobiť v ponuke Firma, Vlastné bankové účty.
  2. Otvorte knihu záväzkov a vyberte doklad, ktorý chcete uhradiť.
  3. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte položku Zapísať do hromadného príkazu na úhradu.
  4. Príkaz na úhradu faktúry bude pridaný do zoznamu v knihe Príkazy na úhradu (ponuka Účtovníctvo).
  5. Príkaz na úhradu je ďalej možné exportovať do banky - v ponuke Príkazy na úhradu stlačte tlačidlo Možnosti, Exportovať príkaz do banky. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zadať formát exportovaného súboru, prípadne automaticky otvoriť internetovú stránku.
Pri exportovaní príkazov na úhradu vo formáte SEPA Credit Transfer do banky sa niekedy stane, že vyexportovaný súbor XML sa nepodarí načítať do banky. Postup validácie XML súboru je dostupný v téme Validácia SEPA XML súboru.
Príbuzné témy