Pomocník systému OBERON
Vlastné bankové účty

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Vlastné bankové účty

Základné informácie

Príklad čísla účtu v štruktúre IBAN
IBAN (na Slovensku dlhé 24 znakov): SK33 0200 0000 0000 0001 2351

Vysvetlenie:
SK – krajina Slovensko (kód podľa ISO normy 3166-1)
33 - kontrolné číslo (tzv. check digits podľa systému MOD 97-10)
0200 – kód banky
000000 – predčíslie
0000012351 – číslo účtu

Popis formulára Bankový účet

Pomenovanie

Zadáva sa pomenovanie bankového účtu, napríklad SLSP-úver. Pomenovanie môže byť odlišné od názvu bankového účtu, ktorý má byť oficiálny, napríklad Slovenská sporiteľňa.

Číslo účtu a IBAN

Zadáva sa číslo bankového účtu, ktorý platil do 1. 2. 2014. Od tohto dátumu sa v platobnom styku používa formát bankového účtu IBAN. IBAN bol vytvorený pre zjednodušenie predtým relatívne náročného zadávania medzinárodnej transakcie. Dnes sa však nepoužíva len pri medzinárodných transakciách, ale i pri tuzemských platbách v rámci Slovenska.

Typ bankového výpisu

Elektronické výpisy z bánk je možné automaticky zaúčtovať. Bližšie informácie o účtovaní bankových výpisov získate v téme Hromadné účtovanie bankových výpisov.

Typ príkazu na úhradu

V systéme OBERON je možné vyexportovať jednoduchý alebo hromadný príkaz na úhradu. Bližšie informácie o príkazoch na úhradu získate v téme Zaslanie príkazu na úhradu do banky a v téme Formáty exportovaných prevodných príkazov.

Platný (používaný) do

Je možné zadať dátum, do ktorého sa daný bankový účet používal. Po tomto dátume sa už nebude v ďalšom účtovnom období zobrazovať (s bankový účtom sa nebude dať pracovať).
Príbuzné témy