Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka
Účtovný denník sa používa na účtovanie všetkých účtovných operácií účtovnej jednotky, napr. bankových pohybov, pokladničných pohybov, účtovných predpisov atď. V nasledujúcej časti je popísaný spôsob, ako pridať nový zápis do účtovného denníka.

Postup pridania nového zápisu do účtovného denníka

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Účtovný denník, otvorí sa účtovný denník.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Zadajte dátum, predkontáciu, sumy dokladu a ďalšie potrebné náležitosti. Medzi poliami Základ DPH, DPH a Suma celkom sú väzby, ktoré uľahčujú zadávanie dokladu.
  4. Po stlačení tlačidla OK sa do účtovného denníka uloží nový zápis. Pri účtovaní dokladu do viacerých účtov účtovného rozvrhu bude do účtovného denníka zapísaných viac riadkov.
Podľa predkontácie je možné určiť, či účtujete pokladničné pohyby, bankové pohyby alebo iné operácie.
Príbuzné témy