Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka

Táto téma Pomocníka obsahuje postup zaúčtovania dokladu do účtovného denníka - základnej účtovnej knihy podvojného účtovníctva.

Postup zaúčtovania dokladu do účtovného denníka

  1. V ponuke Účtovníctvo zvoľte položku Účtovný denník.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Zadajte dátum, predkontáciu, sumy dokladu a ďalšie potrebné údaje. Medzi poľami Základ DPH, DPH a Suma celkom sú väzby, ktoré uľahčujú zaúčtovanie dokladu.
  4. Po stlačení tlačidla OK sa do účtovného denníka uloží nový zápis. Pri účtovaní dokladu do viacerých účtov účtovného rozvrhu sa do účtovného denníka zapíše viac riadkov.
Zrušiť zaúčtovanie dokladu (faktúry) v účtovnom denníku je možné jednoduchým vymazaním príslušného zápisu z denníka (napr. pri oprave už zaúčtovanej faktúry - viac v téme Oprava zaúčtovanej faktúry).
Príbuzné témy