Pomocník systému OBERON
Oprava zaúčtovanej faktúry

Fakturácia > Začíname pracovať > Oprava zaúčtovanej faktúry

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnosti opravy už zaúčtovanej faktúry v systéme OBERON.

Základné informácie

Príbuzné témy