Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Podvojné účtovníctvo > Všeobecne o koncepcii
Systém OBERON umožňuje viesť účtovníctvo v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. Niektoré evidencie sú spoločné pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo (napr. fakturácia, hromadné účtovanie bankových výpisov, príkazy na úhradu a pod.). Najväčší rozdiel je v tom, že podvojné účtovníctvo obsahuje účtovný denník a jednoduché účtovníctvo peňažný denník.

Dôležité evidencie

Pomocné evidencie

Medzi jednotlivými dokladmi si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné zostaviť grafický prehľad väzieb dokladov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé doklady je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - dve výdajky zúčtované faktúrou, účtovný zápis a úhrada
 
Príbuzné témy