Pomocník systému OBERON
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo)

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON (podvojné účtovníctvo)

Táto téma Pomocníka je venovaná automatickému účtovaniu tržieb Pokladnice OBERON v podvojnom účtovníctve systému OBERON.

Základné informácie

Aj keď zákon povinnosť vyhotovovať denné uzávierky od 01.04.2019 podnikateľom neukladá, na evidenciu a kontrolu prijatých tržieb a hotovosti sú naďalej nevyhnutné. Týka sa to najmä tých podnikateľov, ktorí okrem hotovosti prijímajú aj iné platidlá. Dôvodom je, že eKasa zóna finančnej správy eviduje len celkové sumy tržieb a neobsahuje informácie o spôsobe platby, a to v členení podľa prijatej hotovosti, platieb kartou, prípadne cenín (poukážok, šekov a pod.). Na správne rozúčtovanie tržieb podľa typov platieb tak denná uzávierka zostáva pre potreby účtovníctva jediným zdrojom informácií. Viac informácií získate v téme Vyhotovovanie uzávierok.

Nastavenie zaúčtovania

Aby bolo možné tržby automaticky zaúčtovať, musia byť splnené nasledujúce podmienky:
Príklad zaúčtovania tržbyregistračnej pokladnice do účtovného denníkav téme Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice.
Príbuzné témy