Pomocník systému OBERON
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON - Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON - Podvojné účtovníctvo

Základné informácie

Nastavenie zaúčtovania

Aby bolo možné tržby automaticky zaúčtovať, musia byť splnené nasledujúce podmienky:
Ďalšie informácie o účtovaní tržieb je možné získať v téme Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice (príklad).
Príbuzné témy