Pomocník systému OBERON
Fiškálne tlačiarne (eKasa)

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Fiškálne tlačiarne (eKasa)

Systém OBERON podporuje pripojenie on-line registračných pokladníc (ORP) na evidovanie tržieb a vystavovanie pokladničných dokladov. Jedným z druhov týchto podporovaných fiškálnych zariadení sú fiškálne tlačiarne (eKasa tlačiarne). Prehľadu základných informácií o nich je venovaná táto téma Pomocníka.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA a Pokladnica OBERON

 

Príbuzné témy