Pomocník systému OBERON
Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu získania identifikačných a autentifikačných údajov (tzv. inicializačný balíček) od Finančnej správy SR. Postup je určený pre podnikateľov, ktorí evidujú tržby v systéme eKasa.

Základné informácie

Postup získania údajov (pridelenia eKasa kódu po kúpe novej pokladnice)

 1. Podajte žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient:
  • prihláste sa na portáli Finančnej správy SR do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) a vyberte časť Katalóg formulárov (ponuka Katalógy),
  • vyplňte a odošlite elektronický formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient - v žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP).
 2. V OIZ na portáli finančnej správy pribudne odkaz na eKasa zónu podnikateľa (Obrázok č. 1), v ktorej si stiahnite inicializačný balíček:
  • v eKasa zóne nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým finančná správa pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient - stiahnite si identifikačné údaje pokladnice (identifikačný balíček) na lokálne úložisko,
  • prostredníctvom eKasa zóny požiadajte certifikačnú autoritu o pridelenie certifikátu (autentifikačných údajov), a to pre každú pokladnicu osobitne,
  • v žiadosti zadajte heslo, ktoré použijete pri nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP – heslo nezabudnite!
  • po spracovaní požiadavky sa vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť na lokálne úložisko (autentifikačný balíček).
Obrázok č. 1: Osobná internetová zóna (OIZ), sekcia eKasa

Postup výmeny autentifikačných údajov (po 2 rokoch)

 1. Na portáli Finančnej správy SR sa prihláste do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ), zvoľte sekciu eKasa (Obrázok č. 1).
 2. V sekcii eKasa vyberte ponuku Autentifikačné údaje. Informácie o evidovaných pokladniciach vrátane dátumu exspirácie sú k dispozícii v dolnej časti webovej stránky.
 3. Vo svojej eKasa zóne vyberte ponuku Žiadosť o nové autentifikačné údaje.
 4. Prostredníctvom poľa Nové autentifikačné údaje požiadajte o ich pridelenie pre svoje fiškálne zariadenie. V prípade viacerých pokladníc je potrebné požiadať o pridelenie nových autentifikačných údajov pre každé fiškálne zariadenie osobitne.
 5. V žiadosti je potrebné vytvoriť heslo, ktoré následne použijete pri nahrávaní autentifikačných údajov do svojho fiškálneho zariadenia – heslo nezabudnite!
 6. Po spracovaní požiadavky sa vám súbor autentifikačných údajov zobrazí a môžete si ho stiahnuť na lokálne úložisko, napr. do svojho počítača.
 7. V poslednom kroku je potrebné nové autentifikačné údaje zapísať do fiškálneho zariadenia. Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA Odporúčané riešenia postupujte podľa návodu v téme Sprievodca - Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov alebo v téme Zápis identifikačných a autentifikačných údajov. Pri iných pokladniciach je potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu.
Príbuzné témy