Pomocník systému OBERON
Sprievodca Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov

Sprievodca nastavením identifikačných a autentifikačných údajov umožňuje nastaviť fiškálnemu zariadeniu v OBERON-e identifikačné a autentifikačné údaje, ktoré je nevyhnutné získať a zadať do pokladnice prevádzkovanej v systéme eKasa. Ide o dáta uložené v súboroch, ktoré vydáva Finančná správa SR - údaje o účtovnej jednotke, registračné číslo pokladnice, ako aj certifikát určený na šifrovanie komunikácie pokladnice a finančnej správy. Sprievodca je dostupný z formulára Nastavenie - eKasa klient ECM, záložka eKasa, tlačidlo Zapísať do zariadenia v časti Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov.

Momentálne je zápis identifikačných a autentifikačných údajov pomocou tohto sprievodcu možný len pri fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA Odporúčané riešenia, pri iných fiškálnych zariadeniach je potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu. Návod, ako získať identifikačné a autentifikačné údaje od finančnej správy, je popísaný v téme Postup získania identifikačných a autentifikačných údajov.

Zapísaním nesprávnych identifikačných alebo autentifikačných údajov je možné fiškálne zariadenie (CHDÚ) nevratne znefunkčniť. Z tohto dôvodu odporúčame tieto nastavenia zveriť zodpovednej osobe!

Obrázok č. 1:  Sprievodca nastavením identifikačných a autentifikačných údajov

Sprievodca nastavením

  1. Nastavenie identifikačných údajov - obsahujú údaje o účtovnej jednotke (názov, IČO atď.), ako aj registračné číslo pokladnice. Stlačte tlačidlo výberu  a nalistujte identifikačné údaje (identifikačný balíček), ktoré ste si podľa Postupu získania identifikačných a autentifikačných údajov stiahli na lokálne úložisko.
  2. Nastavenie autentifikačných údajov - obsahujú certifikát, v ktorom je uložený súkromný kľúč určený na šifrovanie komunikácie medzi fiškálnym zariadením a finančnou správou. Stlačte tlačidlo výberu  a nalistujte autentifikačné údaje (autentifikačný balíček), ktoré ste si podľa Postupu získania identifikačných a autentifikačných údajov stiahli na lokálne úložisko.
  3. Zadajte heslo k certifikátu. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná nastavenie fiškálneho zariadenia.
Príbuzné témy