Pomocník systému OBERON
Všeobecne o registračných pokladniciach

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Všeobecne o registračných pokladniciach

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o registračných pokladniciach, t. j. fiškálnych zariadeniach podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Voľba hardvérového fiškálneho zariadenia závisí od charakteru prevádzky a teda požiadaviek, ktoré by mala registračná pokladnica spĺňať. Jednotlivé zariadenia sa od seba líšia nielen funkčnosťou, ale aj cenou. Odporúčaným fiškálnym zariadením je eKasa PANDORA Odporúčané riešenia (výhodou je rovnaký dodávateľ hardvéru i softvéru, čím sa eliminujú problémy s komunikáciou).

Pripojenie k počítaču počas predaja (režim on-line)

V tomto režime je fiškálne zariadenie neustále pripojené k počítaču, predaj sa vykonáva na počítači pomocou modulu Pokladnica OBERON. Ako fiškálne zariadenie je možné použiť fiškálnu tlačiareň, prípadne štandardnú registračnú pokladnicu, ktorá umožňuje tzv. on-line komunikáciu - vtedy sa z bežnej registračnej pokladnice stane v podstate fiškálna tlačiareň.

Výhody fiškálnej tlačiarne:

Nevýhody:

Nepripojenie k počítaču počas predaja (režim off-line)

V tomto režime sa predaj vykonáva výlučne na registračnej pokladnici. OBERON slúži len na zápis položiek do pokladnice, na konci predajného dňa na vyčítanie predaných položiek a následnú úpravu (zníženie) zostatkových množstiev na skladových kartách.

Výhody predaja priamo na registračnej pokladnici:

Nevýhody:

Viac informácií o tomto režime predaja je možné získať v téme Použitie registračných pokladníc v režime off-line.

Prehľad podporovaných fiškálnych zariadení nájdete v téme Podporované registračné pokladnice. Prehľad ďalších pripojiteľných zariadení v systéme OBERON je možné získať v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.
Príbuzné témy