Pomocník systému OBERON
Všeobecne o registračných pokladniciach

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Všeobecne o registračných pokladniciach

Systém OBERON podporuje pripojenie on-line registračných pokladníc (ORP), ktorých hlavnou funkciou je evidovanie tržieb a vystavovanie pokladničných dokladov. Podporované fiškálne zariadenia delíme na:

Voľba hardvérového zariadenia závisí od charakteru prevádzky a teda požiadaviek, ktoré by mala registračná pokladnica spĺňať. Jednotlivé zariadenia sa od seba líšia nielen funkčnosťou, ale aj cenou. Dôležitým aspektom pri výbere je aj dodávateľ hardvéru (predajca pokladníc) v blízkosti vašej lokality.

Pripojenie k počítaču počas predaja (režim on-line)

V tomto režime je fiškálne zariadenie neustále pripojené k počítaču, predaj sa vykonáva na počítači pomocou modulu Pokladnica OBERON. Ako fiškálne zariadenie je možné použiť fiškálnu tlačiareň, prípadne štandardnú registračnú pokladnicu, ktorá umožňuje tzv. on-line komunikáciu - vtedy sa z bežnej registračnej pokladnice stane v podstate len tlačiareň pokladničných dokladov.

Výhody fiškálnej tlačiarne:

Nevýhody:

Nepripojenie k počítaču počas predaja (režim off-line)

V tomto režime sa predaj vykonáva výlučne na registračnej pokladnici. OBERON slúži len na zápis položiek do pokladnice, na konci predajného dňa na vyčítanie predaných položiek a následnú úpravu (poníženie) zostatkových množstiev na skladových kartách.

Výhody predaja priamo na registračnej pokladnici:

Nevýhody:

Viac informácií o tomto režime predaja je možné získať v téme Použitie registračných pokladníc v režime off-line.

Prehľad podporovaných registračných pokladníc nájdete v téme Podporované registračné pokladnice. Prehľad ďalších pripojiteľných zariadení v systéme OBERON je možné získať v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.
Príbuzné témy