Pomocník systému OBERON
Možné problémy s registračnou pokladnicou

Riešenie technických problémov > Problémy s Pokladnicou OBERON > Možné problémy s registračnou pokladnicou

Táto téma Pomocníka je venovaná problémom, ktoré môžu vzniknúť pri používaní registračnej pokladnice (fiškálneho zariadenia).

Koniec platnosti autentifikačných údajov

Aktualizácia firmvéru

Pri fiškálnych zariadeniach iných výrobcov je aktualizácia firmvéru spravidla spoplatnená. Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA Odporúčané riešenia je vždy aktualizácia zdarma. Ak inštaláciu firmvéru zveríte servisnému technikovi, môže si za tento servisný úkon účtovať poplatok.

Pravidelná servisná prehliadka

Príbuzné témy