Pomocník systému OBERON
Možné problémy s registračnou pokladnicou

Riešenie technických problémov > Iné problémy > Možné problémy s registračnou pokladnicou

Táto téma Pomocníka popisuje možné problémy, ktoré môžu vzniknúť pri používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

1. ERP netlačí

Niekedy sa stane, že ERP nevytlačí bloček, prípadne ho nevytlačí nekorektne. V jednoduchších prípadoch je potrebné:

V prípade, že uvedené odporúčania nepomohli a ERP stále netlačí bločky, je potrebné kontaktovať vašu servisnú organizáciu. Servisná organizácia je firma, ktorá sa zaoberá servisom a fiškalizáciou ERP a je zapísaná v zozname servisných organizácii na Finančnej správe. Servisná organizácia je zapísaná v knihe ERP.

Pri poruche registračnej pokladnice je podnikateľ povinný:

2. ERP vyžaduje servisný zásah

Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby. Niektorí výrobcovia si môžu pri certifikácii stanoviť iný interval kedy sa bude servisná prehliadka vyžadovať (najčastejšie 1-2 roky). V prípade, že ERP vyžaduje servisný zásah, kontaktujte vašu servisnú organizáciu.

3.Povinnosti podnikateľa v súvislosti s ERP

Požiadavky na podnikateľa:

Príbuzné témy