Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - aktualizácia firmvéru

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > eKasa PANDORA > Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - aktualizácia firmvéru

Táto téma Pomocníka popisuje aktualizáciu (update) firmvéru fiškálnej tlačiarne eKasa PANDORA, konkrétne jej chráneného dátového úložiska (eKasa PANDORA CHDÚ). Viac informácií o tomto zariadení získate v téme Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA.

Pred aktualizáciou odporúčame najskôr overiť aktuálne používanú verziu PPEKK a firmvéru CHDÚ. Táto informácia je dostupná v ponuke ovládača ECM eKasa, Informácie o zariadení alebo aj priamo z programu OBERON - Agenda firmy - ponuka Servis, Zariadenia (Obrázok č. 1). V prípade, že verzia firmvéru je neaktuálna, je nutné pristúpiť k jej aktualizácii.

Obrázok č. 1: Informácia o aktuálne používanej verzii firmvéru

 

Postup aktualizácie firmvéru

Aktualizáciu firmvéru je možné vykonať kedykoľvek - pred aktualizáciou nie je potrebné vykonať napr. dennú uzávierku.
 1. V prvom kroku je potrebné nainštalovať najnovšiu verziu OBERON-u. Pri inštalácii sa aktualizuje tak ECM, ako aj eKasa PANDORA PPEKK (súbory v adresári \OBERON\eKasaECM).
 2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Servis, ZariadeniaKliknite na nainštalované zariadenie eKasa PANDORA a stlačte tlačidlo Upraviť. V otvorenom formulári stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM, v ktorom v záložke Komunikácia môžete skontrolovať verziu firmvéru (Obrázok č. 1).
 3. Následne sa na paneli úloh (vpravo dole) objaví ikona ovládača ECM. Kliknutím na ikonu ovládač ECM otvorte (Obrázok č. 2).      
  Obrázok č. 2: Otvorenie ECM kliknutím na ikonu na paneli úloh Windows
 4. V ovládači ECM vyberte ponuku Zobraziť ECM, Servis, Aktualizácia firmvéru. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať samotnú aktualizáciu firmvéru fiškálnej tlačiarne, resp. chráneného dátového úložiska eKasa PANDORA CHDÚ.
 5. V ďalšom kroku vyberte jednu z možností Automaticky stiahnuť z internetu alebo Načítať zo súboru. Najjednoduchšie je vybrať aktualizáciu z internetu. Stlačte tlačidlo Ďalej, automaticky sa stiahne nový firmvér, následne sa zobrazí celkový prehľad o aktuálnom stave firmvéru.
  Obrázok č. 3: Sťahovanie firmvéru
 6. Stlačte tlačidlo Dokončiť - vykoná sa aktualizácia firmvéru, ktorá trvá približne 2 minúty.
 7. Aktualizácia firmvéru je ukončená.
  Obrázok č. 4: Ukončená aktualizácia firmvéru
Príbuzné témy