Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM

Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM umožňuje inštaláciu, resp. nastavenie fiškálneho zariadenia do systému OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia po stlačení tlačidla Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár Zariadenie, v ktorom po zvolení príslušného typu zariadenia a modelu stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.

Momentálne sa formulár používa len na inštaláciu (nastavenie) fiškálnej tlačiarne eKasa PANDORA Odporúčané riešenia.

Popis formulára Nastavenie - eKasa klient ECM

V tejto záložke je možné nastaviť ovládač EXALOGIC CashRegister Manager (ovládač systému eKasa). Prostredníctvom tohto ovládača Pokladnica OBERON komunikuje s fiškálnym zariadením. Ovládač môže byť spustený buď na danom počítači, prípadne aj na inom počítači. Bližšie informácie sú dostupné v téme Sprievodca Nastavenie EXALOGIC CashRegister Manager.

Tu je možné nastaviť parametre komunikácie ovládača EXALOGIC CashRegister Manager s fiškálnym zariadením. Bližší popis je dostupný v téme Sprievodca Nastavenie komunikácie fiškálneho zariadenia.

Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov

Identifikačné a autentifikačné údaje sú uložené v súboroch, ktoré vydáva Finančná správa SR. Obsahujú údaje o účtovnej jednotke, registračné číslo pokladnice, ako aj certifikát určený na šifrovanie komunikácie medzi fiškálnym zariadením a finančnou správou. Stlačením tlačidla Zapísať do zariadenia sa otvorí sprievodca, pomocou ktorého je možné tieto údaje zapísať do fiškálneho zariadenia. Viac informácií je k dispozícii v téme Sprievodca Nastavenie identifikačných a autentifikačných údajov.

Ďalšie nastavenie fiškálneho zariadenia

Fiškálne zariadenie obsahuje konfiguračné údaje, ktoré je možné načítať, prípadne je možné konfiguráciu pozmeniť a zapísať do fiškálneho zariadenia.

Tlačiareň pre tlač nefiškálnych textov

V tomto kroku je možné vybrať tlačiareň na tlač nefiškálnych textov (rôznych súhrnných obratov, mincoviek, náhradného paragónu pri nefunkčnosti fiškálneho zariadenia a pod.).

V tejto záložke je možné zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku a otestovať tlač nefiškálneho dokladu.

Hlavička dokladu - umožňuje zadať hlavičku dokladu, ktorá sa však používa len na tlač nefiškálnych dokladov. Hlavná hlavička pokladničného dokladu je determinovaná zápisom identifikačných údajov do fiškálneho zariadenia a priamo v OBERON-e ju nie je možné nadefinovať.

Doplňujúca hlavička - umožňuje zadať ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené na začiatku dokladu pred položkami.

Pätička/Doplňujúca pätička - umožňujú zadať ľubovoľné doplňujúce údaje tlačené za položkami, napr. poďakovanie za nákup, otváracie hodiny a pod.

Test zaevidovania a tlače dokladu

Stlačením tlačidla Vytlačiť testovací doklad je možné vykonať test tlače (vytlačí sa nefiškálny doklad).

               

V tejto záložke je možné nastaviť parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Bližšie informácie získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.

Obrázok č. 1: Formulár Nastavenie - eKasa klient ECM

 

Príbuzné témy