Pomocník systému OBERON
O predajných miestach a zónach

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > O predajných miestach a zónach

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike predajných miest a zón v systéme OBERON.

Základné informácie

Predajné miesta a zóny možno definovať v ponuke Firma, PredvoľbyZoznam stolov, tlačidlo Nový - otvorí sa formulár Stôl, v ktorom stlačte tlačidlo  pri poli Predajné miesto a rozbaľovacom zozname Zóna (pozri Obrázok č. 2). Alternatívne možno predajné miesta nadefinovať vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia, záložka Režim predaja po stlačení tlačidla  pri poli Predajné miesto. Zóny možno alternatívne nadefinovať v ponuke SkladPokladnica OBERON - vo vrchnom paneli zvoľte záložku Systém označenú symbolom  a v nej tlačidlo Systém. Otvorí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v ktorom v záložke Nastavenia, sekcia Zoznam stolov stlačte tlačidlo Definovať (druhé zhora).
Obrázok č. 1: Príklad dvoch predajných miest a zón
 
Obrázok č. 2: Definovanie stola

Príbuzné témy