Pomocník systému OBERON
Zoznam stolov

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Zoznam stolov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zoznam stolov v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie   

Postup definovania stolov

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Firma, Predvoľby, Zoznam stolov.
 2. Otvorí sa formulár Zoznam stolov, v ktorom stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Stôl, v ktorom:
  - zadajte číslo a názov stola,
  - zvoľte jedno alebo viac predajných miest,
  - vyberte zónu (t. j. priestor v reštaurácii, napr. terasu, pivnicu, konkrétnu miestnosť a pod., ktorý je tu možné stlačením tlačidla  ľubovoľne nadefinovať podľa podmienok daného predajného miesta - používa sa v grafickom prehľade stolov, prípadne v systéme mobilný čašník, viac informácií o zónach získate v téme O predajných miestach a zónach),
  - priraďte stolu obrázok, prípadne farbu.
 3. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 1: Definovanie stola
Príbuzné témy