Pomocník systému OBERON
Zoznam stolov

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Zoznam stolov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zoznam stolov v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Postup definovania stolov

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Firma, Predvoľby, Zoznam stolov.
 2. Otvorí sa formulár Zoznam stolov, v ktorom stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Stôl, v ktorom:
  • zadajte číslo a názov stola,
  • zvoľte jedno alebo viac predajných miest,
  • v prípade používania zón vyberte zónu,
  • priraďte stolu obrázok, prípadne farbu.
 3. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 1: Definovanie stola
Príbuzné témy