Pomocník systému OBERON
Práca s otvorenými účtami (stolmi)

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Práca s otvorenými účtami (stolmi)

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o využití, nastavení a práci s pokladničnými účtami otvorenými v rámci reštauračnej registračnej pokladnice v module Pokladnica OBERON.

Základné vlastnosti

Definovanie zoznamu stolov

Otvorenie nového pokladničného účtu

Otvorený pokladničný účet je účtom, ktorý je možné prideliť nadefinovanému stolu. Pod jedným stolom je možné otvoriť jeden (zákazník alebo skupina zákazníkov platiacich spoločne) alebo viac (skupina zákazníkov platiacich jednotlivo) pokladničných účtov (účteniek).

 1. V module Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Nový účet a vyberte stôl, pod ktorým chcete otvoriť pokladničný účet. V prípade, že pod daným stolom zamýšľate vytvoriť viacero účtov (účteniek), pred vybratím stola zadajte názov účtenky. To vám umožní pridať v prípade potreby pod daný stôl viacero účtov (účteniek).
 2. Položky dokladu môžete pridávať buď priamym predajom (Množstvo*Kód položky) alebo výberom zo zoznamu (tlačidlo Zoznam položiek F3).

Práca s otvorenými pokladničnými účtami

 1. V module Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Otvorené účty. 
 2. Nastavením kurzora na už existujúci účet (účtenku) a stlačením tlačidla OK sa označený účet aktivuje a môžete s ním ďalej pracovať ako pri priamom predaji.
 3. Stlačením tlačidla Nový otvoríte nový pokladničný účet a tlačidla Vymazať vymažete označený pokladničný účet.

Rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami (prípadne účtenkami) je možné pomocou skratkového klávesu /číslo účtu alebo //účtenka zadaného do poľa Množstvo*Kód položky.

Príklad:

/3, kde 3 je číslo účtu (pôvodne číslo stola, ktoré sa pri otváraní pokladničného účtu automaticky pridelí tomuto účtu)

//terasa, kde terasa je názov účtenky

Číslo stola sa definuje v Pokladnici OBERON, tlačidlo Systém - pozri časť Definovanie zoznamu stolov vyššie.

Presun položiek medzi otvorenými (pokladničnými) účtami

V Pokladnici OBERON je možné presúvať položky medzi dvoma pokladničnými účtami. Za prvý účet sa považuje aktuálne používaný účet (otvorený pokladničný účet alebo priamy predaj). Druhý účet (protiúčet) je potrebné vybrať z otvorených pokladničných účtov alebo vytvoriť nový. Presun položiek medzi účtami sa realizuje vo formulári Presun položiek medzi účtami.

 1. V module Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Presun položiek. 
 2. Program zobrazí okno, v ktorom vyberte protiúčet.
 3. Kliknutím do plochy okna účtu vyberte účet, z ktorého chcete položky presúvať. Aktívne okno účtu je lemované hrubým farebným rámom.
 4. Stlačením tlačidla Premiestniť presuniete označenú položku na protiúčet.
 5. Stlačením tlačidla Premiestniť všetky presuniete všetky položky na protiúčet.
 6. Aktuálny účet zmeníte pomocou tlačidla Zmena účtu. Zobrazí sa formulár na výber a editáciu Otvorených pokladničných účtov. Vyberte účet, ktorým chcete nahradiť aktuálny účet.
Príbuzné témy