Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad stolov

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Grafický prehľad stolov

Táto téma Pomocníka je venovaná Grafickému prehľadu stolov, pomocou ktorého je možné zobraziť pôdorys reštaurácie s rozmiestnením stolov (prípadne ďalších objektov) a umožňuje otvárať pokladničné účty jednoduchým kliknutím na príslušný stôl. Výhody grafického prehľadu sa prejavia predovšetkým v spojení s dotykovou obrazovkou (displejom). Grafický prehľad stolov je dostupný v reštauračnom režime Pokladnice OBERON a vyvolať ho možno aj použitím klávesovej skratky Ctrl+G.

 Základné informácie

Základné možnosti

Postup vytvorenia grafického prehľadu stolov

Pred definovaním grafického prehľadu stolov je potrebné byť do systému prihlásený ako používateľ - administrátor a mať nadefinovaný zoznam stolov.

  1. V ponuke Sklad, Pokladnica OBERON v systémovom paneli stlačte tlačidlo Systém. Zobrazí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v záložke Nastavenia - Zoznam stolov stlačte tlačidlo Definovať (druhé zvrchu). Otvorí sa formulár Grafický prehľad stolov - úprava.
  2. Vo formulári stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa okno, v ktorom zadajte názov zóny, vyberte predajné miesto a stlačte tlačidlo Upraviť grafický prehľad na nadefinovanie grafického rozmiestnenia stolov - otvorí sa Grafický editor.
  3. V prípade, že máte k dispozícii podkladový obrázok zóny, ktorej grafický prehľad editujete, nalistujte ho v paneli Nástroje, záložka Pracovná plocha, sekcia Pozadie plochy, pole Obrázok pomocou tlačidla výberu . Podkladový obrázok je pôdorys reštaurácie s rozmiestnenými stolmi, nakreslený alebo vytvorený v externom programe (napr. MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw, Auto CAD, Autodesk Revit, 3D Studio Max...). Podporované formáty obrázkov sú bmp, gif, jpg, jpeg, png. V prípade potreby je možné vykonať aj nastavenia, ako je farba pozadia, zobrazenie mriežky atď.
  4. V ponuke Nástroje - Objekt v spodnej časti vyberieme Exa.Components - Aktívna zóna, ktorý uchopením myšou presunieme do priestoru Pracovnej plochy nad stôl, ktorý bude reprezentovať. V atribúte objektu ID objektu zvolíme názov už definovaného stola.
  5. Takýmto spôsobom je potrebné umiestniť aktívnu zónu nad každý stôl. Ďalej je možné dokresliť aj Objekty reštaurácie ako stoly, stoličky, lavice, kvety priamo v grafickom prehľade. Každý objekt môže (podľa výkonnosti počítača) spomaliť prácu s grafickým prehľadom stolov, preto sa odporúča tieto objekty zakresliť priamo do podkladového obrázku.
  6. Podobným spôsobom je možné umiestniť Legendu stolov.
  7. Tlačidlo OK uloží zmeny v grafickom prehľade a zavrie editor. Tlačidlom Zatvoriť zatvoríme editor, pričom grafický prehľad ostane bez zmeny.
Zaujímavou možnosťou, ako jednoducho vytvoriť grafický prehľad stolov, je odfotografovať pôdorys celej zóny -  terasy, pivnice, reštaurácie, baru alebo aj jednotlivo každého stola a následne tieto obrázky vložiť do grafického editora a prideliť im aktívnu zónu.
Príbuzné témy