Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad stolov

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Grafický prehľad stolov

Táto téma Pomocníka je venovaná formuláru Grafický prehľad stolov, ktorý je dostupný v Pokladnici OBERON používanej v režime predaja Reštauračná pokladnica.

 Základné informácie

Obrázok č. 1: Definovanie grafického prehľadu stolov
 

Základné možnosti

Postup vytvorenia grafického prehľadu stolov

Grafický prehľad stolov sa definuje pre každú zónu zvlášť. Pred definovaním grafického prehľadu stolov je potrebné byť do systému prihlásený ako používateľ - administrátor a mať nadefinovaný zoznam stolov (pozri vyššie).

  1.    
  2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Sklad, Pokladnica OBERON.
  3. V záložke Systém označenej symbolom  stlačte tlačidlo Systém. Otvorí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v ktorom v záložke Nastavenia, sekcia Zoznam stolov stlačte tlačidlo Definovať (druhé zhora). Otvorí sa formulár Grafický prehľad stolov - úprava.
  4. Vo formulári stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Zóna na nadefinovanie zóny. V ňom zadajte názov zóny, vyberte predajné miesto a stlačte tlačidlo Upraviť grafický prehľad na nadefinovanie grafického rozmiestnenia stolov - otvorí sa Grafický editor.
  5. V prípade, že máte k dispozícii podkladový obrázok zóny, ktorej grafický prehľad editujete, nalistujte ho v paneli Nástroje, záložka Pracovná plocha, sekcia Pozadie plochy, pole Obrázok pomocou tlačidla výberu . Podkladový obrázok je pôdorys reštaurácie s rozmiestnenými stolmi, nakreslený alebo vytvorený v externom programe (napr. MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw, Auto CAD, Autodesk Revit, 3D Studio Max...). Podporované formáty obrázkov sú bmp, gif, jpg, jpeg, png. V prípade potreby je možné vykonať aj nastavenia, ako je farba pozadia, zobrazenie mriežky atď.
  6. V ponuke Nástroje - Objekt v spodnej časti vyberte Exa.Components - Aktívna zóna, ktorý uchopením myšou presuňte do priestoru Pracovnej plochy nad stôl, ktorý bude reprezentovať. V atribúte objektu ID objektu zvoľte názov už definovaného stola.
  7. Takýmto spôsobom je potrebné umiestniť aktívnu zónu nad každý stôl. Ďalej je možné dokresliť aj Objekty reštaurácie ako stoly, stoličky, lavice, kvety priamo v grafickom prehľade. Každý objekt môže (podľa výkonnosti počítača) spomaliť prácu s grafickým prehľadom stolov, preto sa odporúča tieto objekty zakresliť priamo do podkladového obrázka Pracovnej plochy.
  8. Podobným spôsobom je možné umiestniť Legendu aktívnej zóny.
  9. Stlačením tlačidla OK sa vykonané zmeny uložia.
Zaujímavou možnosťou, ako jednoducho vytvoriť grafický prehľad stolov, je odfotografovať pôdorys celej zóny -  terasy, pivnice, reštaurácie, baru alebo aj jednotlivo každého stola a následne tieto obrázky vložiť do grafického editora a prideliť im aktívnu zónu.
Príbuzné témy