Pomocník systému OBERON
Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o nastavení vzhľadu a funkčnosti Pokladnice OBERON.

Základné informácie

Nastaviť vzhľad a funkčnosť Pokladnice OBERON je možné pomocou formulára Nastavenie vzhľadu pokladniceformulára Pokladnica OBERON - nastavenia.

Príklady nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON

Obrázok č. 1: Pokladnica OBERON v režime predaja Maloobchodná pokladnica

Obrázok č. 2: Maloobchodná pokladnica s štandardným režimom zobrazenia pre dotykový displej

Obrázok č. 3: Reštauračná pokladnica s režimom zobrazenia Dotykový displej - Fast food

Nastavenie displeja Pokladnice OBERON

V Pokladnici OBERON sú dostupné nastavenia zobrazenia displeja, t. j. informačnej zóny v ľavej hornej časti pokladnice, v ktorej sa zobrazujú údaje ako dátum, čas, celková suma dokladu atď. Nastavenia sa vykonávajú vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice, záložka Základné. Umožňujú nastaviť displej ako:

Nastavenie vrchného panela

Vrchný panel obsahuje tri záložky - Základné, PLU (rýchly predaj) a Systém. Každá z nich obsahuje systémové tlačidlá, ktoré je možné nadefinovať podľa vlastných potrieb. Vzhľad vrchného panela Pokladnice OBERON sa nastavuje vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice, záložka Vrchný panel.

Nastavenie tlačidiel v záložke Základné

 • Vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice v záložke Vrchný panel, sekcia Základné stlačte tlačidlo Definovať, zobrazí sa číselník so zoznamom preddefinovaných tlačidiel vrchného panela určených na bežnú prácu obsluhyPokladnicou OBERON.
 • Číselník umožňuje definovať nové tlačidlá, nastaviť, ktoré tlačidlá sa majú v paneli zobrazovať a v akom poradí, prípadne im priradiť farbu na zvýšenie prehľadnosti pri predaji.

Nastavenie tlačidiel v záložke PLU (rýchly predaj)

 • Pokladnica OBERON umožňuje nadefinovať tlačidlá PLU určené na rýchly predaj položiek. Každé tlačidlo predstavuje konkrétnu skladovú kartu (vyberajú sa tie skladové karty, ktoré sa často predávajú). Nastavenie tlačidiel PLU umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie pridávanie položiek do otvoreného pokladničného účtu.
 • Na priradenie skladovej karty k tlačidlu vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice v záložke Vrchný panel, sekcia PLU (rýchly predaj) stlačte tlačidlo Nový - zobrazí sa formulár Tlačidlo, v ktorom stlačte tlačidlo  na zobrazenie zoznamu skladových kariet. Na zvýšenie prehľadnosti je možné tlačidlá PLU farebne odlíšiť na základe nastavenia farby vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje.

 • Nastaviť tlačidlá PLU je možné aj automaticky (tlačidlo Možnosti - Vytvorenie tlačidiel PLU podľa predaných položiek) podľa najčastejšie predávaných skladových kariet za určité obdobie. Vytvorením nových tlačidiel sa predchádzajúce tlačidlá PLU prepíšu. Poradie tlačidiel je možné upraviť.

Nastavenie tlačidiel v záložke Systém

 • Vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice v záložke Vrchný panel, sekcia Systém stlačte tlačidlo Definovať, zobrazí sa číselník so zoznamom preddefinovaných tlačidiel vrchného panela, ktoré sa používajú menej často (uzávierky, kópia dokladu, hotelové účty) a nie sú nevyhnutné pre bežný predaj.
 • Číselník umožňuje definovať nové tlačidlá, nastaviť, ktoré tlačidlá sa majú v paneli zobrazovať a v akom poradí, prípadne im priradiť farbu na zvýšenie prehľadnosti pri predaji.
 • Pri definovaní tlačidiel odporúčame všetky používané tlačidlá umiestniť do záložky Základné, ostatné tlačidlá sa môžu nachádzať v záložke Systém. Tým sa minimalizuje potreba prepínania medzi jednotlivými záložkami pri predaji.

Nastavenie pravého bočného panela

V závislosti od nastavení pravý bočný panel obsahuje tri sekcie - systémové tlačidlá, ktoré je možné nadefinovať podľa vlastných potrieb, dotykovú numerickú klávesnicu a logo firmy. Vzhľad pravého bočného panela Pokladnice OBERON sa nastavuje vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice, záložka Pravý bočný panel.

Nastavenie tlačidiel pravého bočného panela

Nastavenie dotykovej numerickej klávesnice

Nastavenie zobrazovania obrázka zadanej položky, resp. loga firmy

Postup vytvorenia nových systémových tlačidiel

Postup vytvorenia tlačidla Platobná karta (tlačidlo je zobrazené na Obrázku č. 1):

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Sklad, Pokladnica OBERON.
 2. V záložke Systém označenej symbolom  stlačte tlačidlo Systém. Otvorí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v ktorom v záložke Vzhľad stlačte tlačidlo Nastaviť.
 3. Otvorí sa formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice. Zvoľte záložku Vrchný panel alebo Pravý bočný panel podľa toho, kam chcete pridať nové tlačidlo.
 4. Stlačte tlačidlo Definovať. Zobrazí sa zoznam preddefinovaných tlačidiel.
 5. Stlačte tlačidlo Nový. V rozbaľovacom zozname Typ zvoľte položku Typ platby, v rozbaľovacom zozname Hodnota zvoľte položku Platobná karta, v rozbaľovacom zozname Farba zvoľte farbu podľa svojich preferencií (napr. Tyrkysová).
 6. Začiarknite možnosť Zobraziť v paneli a stlačte tlačidlo OK.
 7. Tlačidlo Platobná karta sa uloží a zobrazí v paneli.

Analogicky je možné vytvoriť tlačidlo aj s iným typom platby alebo iné tlačidlo, napr. so zľavou, kde postupujte rovnako, len do poľa Hodnota zadajte číslo, ktoré bude vyjadrovať výšku zľavy.

Nastavenie Pokladnice OBERON v režime Fast food

Oproti štandardnému režimu zobrazenia sú v režime zobrazenia Dotykový displej - Fast food položky reprezentované tlačidlami (obrázkami jedál a nápojov) a zatriedené do skupín v pokladnici. Podrobné informácie o nastavení Pokladnice OBERON v tomto režime, ako aj o samotnom režime získate v téme Režim Fast food.

Vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice, záložka Ostatné, sú dostupné nastavenia tlačidiel na Pokladnici OBERON (veľkosť systémových tlačidiel a tlačidiel predávaných položiek, zobrazovanie cien skladových kariet na tlačidlách predávaných položiek, zobrazovanie názvov na tlačidlách skupín v pokladnici, zobrazovanie klávesových skratiek na systémových tlačidlách na dotykovej pokladnici).

Príbuzné témy