Pomocník systému OBERON
Bonovacie monitory

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie zariadenia > Bonovacie monitory > Bonovacie monitory

Táto téma Pomocníka popisuje jeden z typov bonovacích zariadení podporovaných v systéme OBERON - bonovacie monitory, ktoré sa v systéme OBERON používajú na zobrazenie objednávok do kuchyne (na prípravu jedál) alebo baru (na prípravu nápojov)Pokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

Okrem bonovacích monitorov je na objednávky do kuchyne alebo baru možné využiť aj bonovacie tlačiarne - vtedy sa objednávky jedál a nápojov tlačia na vyhradených tlačiarňach, prípadne na tlačiarňach pokladničných dokladov (fiškálnych tlačiarňach), čo sa však neodporúča (viac informácií v téme Bonovacie tlačiarne). Objednávky posielané z aplikácie LUKUL nie je možné tlačiť na tej istej tlačiarni, ako pokladničné doklady (nie je povolená tlač na fiškálnej tlačiarni). Bonovacie tlačiarne je možné používať aj v kombinácii s bonovacími monitormi.

Základné informácie   

Ďalšie informácie

Postup inštalácie bonovacieho monitora je uvedený v téme Inštalácia bonovacieho monitora.

Obrázok č. 1: Bonovací monitor v kartičkovom režime zobrazenia - takúto obrazovku môže vidieť kuchár, prípadne čašník

 Obrázok č. 2: Tabuľkový režim - takúto obrazovku môže vidieť čašník, prípadne kuchár

Obrázok č. 3: Režim Fast food výdaj - takúto obrazovku vidí zákazník

 

Príbuzné témy