Pomocník systému OBERON
Bonovacia kniha

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Bonovacia kniha

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Bonovacia kniha v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).   
Príbuzné témy