Pomocník systému OBERON
Bonovacie zariadenia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie zariadenia > Bonovacie zariadenia

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike bonovacích zariadení, ktoré slúžia na objednávanie jedál a nápojov v gastroprevádzkachPokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

Základné informácie

Príbuzné témy