Pomocník systému OBERON
Inštalácia bonovacej tlačiarne

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie zariadenia > Bonovacie tlačiarne > Inštalácia bonovacej tlačiarne

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie bonovacej tlačiarne - hardvérového zariadenia, ktoré sa v systéme OBERON používa na tlač objednávok do kuchyne (na prípravu jedál) alebo baru (na prípravu nápojov)Pokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník. Téma obsahuje informácie o všetkých možnostiach inštalácie bonovacej tlačiarne tak v textovom, ako aj v grafickom režime. Podrobné informácie o uvedených režimoch získate v téme Bonovacie tlačiarne.

Inštalácia - tlač objednávok na tlačiarni EPSON TM-x (textový režim)

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň štandardne pripojená k počítaču, resp. do lokálnej počítačovej siete, pričom sa na tlač využíva buď univerzálny ovládač systému Windows Generic/Text Only, alebo Priama tlač (serial port), prípadne Priama tlač (ethernet).

EPSON TM-x (textový režim) - Generic/Text Only

 1. Pripojte tlačiareň k počítaču prostredníctvom sériového, resp. USB portu alebo ju prostredníctvom rozhrania LAN (ethernet kábla) pripojte do lokálnej počítačovej siete (v tom prípade bude možné s tlačiarňou komunikovať z viacerých počítačov). Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná do tlačiarne inštalovanej v systéme Windows.
 2. Pri pripojení tlačiarne prostredníctvom rozhrania LAN, resp. sériového portu nie je nutné inštalovať ovládač tlačiarne. Pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB je potrebné v systéme Windows nainštalovať ovládač tlačiarne na vytvorenie virtuálneho sériového portu.
 3. V systéme Windows nainštalujte ovládač Generic/Text Only. Ak budete na tlač objednávok používať tlačiareň s orezávaním papiera, je potrebné v ovládači nastaviť orezanie papiera. Môžete tak urobiť nastavením riadiacich znakov po ukončení tlače (napr. zadajte kódy znakov <0D0A1D5601> alebo <0D0A1B>i). Taktiež je potrebné nastaviť veľkosť papiera na Letter.
  Obrázok č. 1: Nastavenie ovládača Generic/Text Only
   
 4. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 5. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - EPSON TM - x.
 6. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte možnosť Generic/Text Only. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 7. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 8. Stlačením tlačidla Otestovať tlač môžete overiť správnosť inštalácie a funkčnosť pripojenej tlačiarne.
 9. Po úspešnom otestovaní tlače je inštalácia bonovacej tlačiarne ukončená.

EPSON TM-x (textový režim) - priama tlač

 1. Pripojte tlačiareň k počítaču prostredníctvom sériového, resp. USB portu alebo ju prostredníctvom rozhrania LAN (ethernet kábla) pripojte do lokálnej počítačovej siete (v tom prípade bude možné s tlačiarňou komunikovať z viacerých počítačov). Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná priamo do tlačiarne (bez systému Windows).
 2. Pri pripojení tlačiarne prostredníctvom rozhrania LAN, resp. sériového portu nie je nutné inštalovať ovládač tlačiarne. Pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB je potrebné v systéme Windows nainštalovať ovládač tlačiarne na vytvorenie virtuálneho sériového portu. Orezávanie papiera a počet znakov v riadku sú nastavené automaticky.
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - EPSON TM - x.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte v závislosti od spôsobu komunikácie možnosť Priama tlač (serial port), resp. Priama tlač (ethernet). Pri prvej možnosti sa zariadenie bude pripájať prostredníctvom (virtuálneho) sériového portu, v druhom prípade bude komunikovať prostredníctvom protokolu TCP/IP.  Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Stlačením tlačidla Otestovať tlač môžete overiť správnosť inštalácie a funkčnosť pripojenej tlačiarne.
 8. Po úspešnom otestovaní tlače je inštalácia bonovacej tlačiarne ukončená.

Inštalácia - tlač objednávok na tlačiarni v systéme Windows (textový režim)

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň štandardne pripojená k počítaču, resp. do lokálnej počítačovej siete, pričom sa na tlač využíva univerzálny ovládač systému Windows Generic/Text Only.

 1. Pripojte tlačiareň k počítaču prostredníctvom sériového, resp. USB portu alebo ju prostredníctvom rozhrania LAN (ethernet kábla) pripojte do lokálnej počítačovej siete (v tom prípade bude možné s tlačiarňou komunikovať z viacerých počítačov). Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná do tlačiarne inštalovanej v systéme Windows.
 2. V systéme Windows nainštalujte ovládač Generic/Text Only. Ak budete na tlač objednávok používať tlačiareň s orezávaním papiera, je potrebné v ovládači nastaviť orezanie papiera. Môžete tak urobiť nastavením riadiacich znakov po ukončení tlače (napr. zadajte kódy znakov <0D0A1D5601> alebo <0D0A1B>i). Taktiež je potrebné nastaviť veľkosť papiera na Letter (pozri Obrázok č. 1). Ak je k tlačiarni ovládač dodávaný výrobcom, odporúčame ho tiež nainštalovať.        
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - <Obecný>.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte tlačiareň inštalovanú v systéme Windows. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam stolov, vytvorte nový stôl a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa po úspešnej inštalácii vytlačí na tlačiarni objednávka.
 8. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Inštalácia - tlač objednávok na samostatnej termotlačiarni (grafický režim)

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň štandardne pripojená k počítaču, resp. do lokálnej počítačovej siete, pričom sa na tlač využíva štandardný ovládač tlačiarne nainštalovaný v systéme Windows (ovládač dodávaný výrobcom tlačiarne).

 1. Pripojte tlačiareň k počítaču prostredníctvom sériového, resp. USB portu alebo ju prostredníctvom rozhrania LAN (ethernet kábla) pripojte do lokálnej počítačovej siete (v tom prípade bude možné s tlačiarňou komunikovať z viacerých počítačov). Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná do termotlačiarne inštalovanej v systéme Windows.
 2. V systéme Windows nainštalujte ovládač tlačiarne dodávaný jej výrobcom.
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - <Grafický režim>.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte tlačiareň nainštalovanú v systéme Windows. Nastavte ďalšie potrebné parametre. V prípade potreby je možné upraviť formát objednávky, resp. storna objednávky pomocou štandardného editora tlačových výstupov.
 6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam stolov, vytvorte nový stôl a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa po úspešnej inštalácii vytlačí na tlačiarni objednávka.
 8. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Inštalácia - tlač objednávok na tlačiarni pokladničných dokladov

Pri tomto spôsobe sa objednávky tlačia na tej istej tlačiarni, ako pokladničné doklady (na fiškálnej tlačiarni).

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - <Obecný>.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte možnosť Fiškálny modul. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia.  Otvorte zoznam stolov, vytvorte nový stôl a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa po úspešnej inštalácii vytlačí na tlačiarni pokladničných dokladov objednávka.
 6. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.
Objednávky posielané z aplikácie LUKUL nie je možné tlačiť na tej istej tlačiarni, ako pokladničné doklady (nie je povolená tlač na fiškálnej tlačiarni).
Príbuzné témy