Pomocník systému OBERON
Tlačiarne pokladničných dokladov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiarne pokladničných dokladov

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad informácií o typoch a modeloch tlačiarní pokladničných dokladov podporovaných v systéme OBERON vrátane postupu ich inštalácie.

Základné informácie

Podporované typy

Inštalácia

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Tlačiareň pokladničných dokladov, zadajte názov zariadenia, vyberte model EPSON a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
  4. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.

V prípade, že zariadenie nebude v programe OBERON - Agenda firmy nainštalované, tlač pokladničných dokladov z fiškálneho zariadenia bude napriek tomu možná. V tomto prípade budú parametre tlače nastavené podľa predvolených hodnôt dodávateľa programu - posunutie papiera na 8 riadkov, bez orezávania papiera, bez otvárania pokladničnej zásuvky.

Príbuzné témy