Pomocník systému OBERON
Tlačiarne pokladničných dokladov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiarne pokladničných dokladov

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad informácií o typoch a modeloch tlačiarní pokladničných dokladov podporovaných v systéme OBERON vrátane postupu ich inštalácie.

Základné informácie

Podporované typy

Inštalácia

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Tlačiareň pokladničných dokladov, model EPSON, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
  4. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.

V prípade, že zariadenie nebude v programe OBERON - Agenda firmy nainštalované, tlač pokladničných dokladov z fiškálneho zariadenia bude napriek tomu možná. V tomto prípade budú parametre tlače nastavené podľa predvolených hodnôt dodávateľa programu - posunutie papiera na 8 riadkov, bez orezávania papiera, bez otvárania pokladničnej zásuvky.

Príbuzné témy