Pomocník systému OBERON
Tlačiarne pokladničných dokladov

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiarne pokladničných dokladov

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad informácií o typoch a modeloch tlačiarní pokladničných dokladov podporovaných v systéme OBERON vrátane postupu ich inštalácie.

Základné informácie

Podporované typy

Inštalácia

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Tlačiareň pokladničných dokladov,
         - Model - EPSON.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.
 4. Otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
 5. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.

V prípade, že zariadenie nebude v programe OBERON - Agenda firmy nainštalované, tlač pokladničných dokladov z fiškálneho zariadenia bude napriek tomu možná. V tomto prípade budú parametre tlače nastavené podľa predvolených hodnôt dodávateľa programu - posunutie papiera na 8 riadkov, bez orezávania papiera, bez otvárania pokladničnej zásuvky.

Príbuzné témy