Pomocník systému OBERON
Tlačiareň WD-TX80U

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiareň WD-TX80U

Táto téma Pomocníka je venovaná tlačiarni WD-TX80U. Téma obsahuje všeobecné informácie vrátane technickej špecifikácie, postupu inštalácie a návodu na použitie zariadenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačiareň WD-TX80U

 

Technická špecifikácia

Spôsob pripojenia (rozhranie): USB
Metóda tlače:
 priama tepelná tlač
Rýchlosť tlače: 250 mm/s
Efektívna šírka tlače: 72 mm alebo 64 mm
Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov/mm)
Hustota tlače: 504 bodov/riadok alebo 576 bodov/riadok
Šírka papiera: 79,5 mm ± 0,5 mm
Priemer papierovej rolky: 80 mm
Ovládač: Win 7, 8, 10
Napájanie: sieťový adaptér DC 24 V, 2,5 A
Teplota: prevádzka 0°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10% – 80%, skladovanie 10% – 90% (bez papiera)
Farba: čierna
Rozmery: 145 x 195 x 147 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť: 1 676 g

Inštalácia zariadenia

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Tlačiareň pokladničných dokladov,
         - Model - EPSON.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.
 4. Otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
 5. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.

V prípade, že zariadenie nebude v programe OBERON - Agenda firmy nainštalované, tlač pokladničných dokladov z fiškálneho zariadenia bude napriek tomu možná. V tomto prípade budú parametre tlače nastavené podľa predvolených hodnôt dodávateľa programu - posunutie papiera na 8 riadkov, bez orezávania papiera, bez otvárania pokladničnej zásuvky.

  Návod na použitie tlačiarne WD-TX80U

Príbuzné témy