Pomocník systému OBERON
Sprievodca Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia

Pomocou tohto sprievodcu je možné nastaviť, t. j. zapísať údaje do fiškálneho zariadenia (zariadenie eKasa) v systéme OBERON. Z hľadiska technického riešenia výrobcu je možné niektoré nastavenia vykonať len servisným programom, preto nie sú v tomto sprievodcovi dostupné. Viac informácií získate v téme EXALOGIC CashRegister Manager. Nastavenia odporúčame zveriť zodpovednej osobe, prípadne servisnému technikovi. Sprievodca je dostupný z formulára Nastavenie - eKasa Finančná správa, záložka eKasa, tlačidlo Zapísať do zariadenia.

Sprievodca nastavením

Aby bolo možné fiškálne zariadenie nastaviť, musí byť pripojené k počítaču.
 1. Zvoľte nastavenia, ktoré chcete zapísať do fiškálneho zariadenia:
  - Dátum a čas,
  - Hlavička dokladu - zadanie hlavičky dokladu je možné len pre používateľa s právami administrátora,
  - Doplňujúca hlavička,
  - Pätička dokladu,
  - Doplňujúca pätička dokladu.
 2. Zvoľte nastavenia, ktoré chcete zapísať do fiškálneho zariadenia:
  - Sadzby DPH,
  - Platidlá (typy platieb),
  - Systémové nastavenia pre OBERON. Po začiarknutí políčka sa do fiškálneho zariadenia eKasa PANDORA zapíše aj názov zariadenia nastavený vo formulári Zariadenie.
  Upozornenie! Pri zmene uvedených nastavení postupujte veľmi opatrne, pretože môže dôjsť k zablokovaniu fiškálneho zariadenia.
 3. V ďalšom kroku je možné upraviť nastavenia tlačiarne pokladničných dokladov.
  - Zvoľte typ tlačiarne, ktorá je pripojená k fiškálnemu zariadeniu.
  - Nastavte počet riadkov, o ktorý sa má posunúť papier v tlačiarni na korektné orezanie papiera po skončení tlače dokladu (odriadkovanie).
 4. V prípade, že na predajnom mieste nie je dostupný internet a daňový úrad vám vydal rozhodnutie, v ktorom vám umožnil, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku vašej ORP, v nasledujúcom kroku nastavte 30-dňovú lehotu na odosielanie dátových správ (dokladov) do centrálneho dátového úložiska.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa nastavenie uloží.
Obrázok č. 1: Výber typu (modelu) tlačiarne pokladničných dokladov

Obrázok č. 2: Nastavenie 30-dňovej lehoty na odosielanie dátových správ (dokladov)

Príbuzné témy