Pomocník systému OBERON
Sprievodca Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia

Pomocou tohto sprievodcu je možné nastaviť, t. j. zapísať údaje do fiškálneho zariadenia v systéme OBERON. Nastavenia odporúčame zveriť zodpovednej osobe, prípadne servisnému technikovi. Sprievodca je dostupný z formulára Nastavenie - eKasa klient ECM, záložka eKasa, tlačidlo Zapísať do zariadenia v časti Ďalšie nastavenie fiškálneho zariadenia.

Momentálne je zápis nastavení do fiškálneho zariadenia pomocou tohto sprievodcu možný len pri fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA Odporúčané riešenia. Pri iných fiškálnych zariadeniach sa zápis vykonáva pomocou osobitných sprievodcov po stlačení tlačidla Zapísať do zariadenia pri ich inštalácii, prípadne pomocou servisného programu výrobcu.

Sprievodca nastavením

Aby bolo možné fiškálne zariadenie nastaviť, musí byť pripojené k počítaču.
 1. Zvoľte nastavenia, ktoré chcete zapísať do fiškálneho zariadenia:
  • Dátum a čas,
  • Hlavička dokladu - hlavná hlavička pokladničného dokladu je determinovaná zápisom identifikačných údajov a do fiškálneho zariadenia z OBERON-u ju nie je možné zapísať,
  • Doplňujúca hlavička,
  • Pätička dokladu,
  • Doplňujúca pätička dokladu.
 2. Zvoľte ďalšie nastavenia, ktoré chcete zapísať do fiškálneho zariadenia:
  • Sadzby DPH,
  • Platidlá (typy platieb),
  • Systémové nastavenia pre OBERON - po začiarknutí políčka sa do fiškálneho zariadenia eKasa PANDORA Odporúčané riešenia zapíše aj názov zariadenia nastavený vo formulári Zariadenie.
   Upozornenie! Pri zmene uvedených nastavení postupujte veľmi opatrne, pretože môže dôjsť k zablokovaniu fiškálneho zariadenia.
 3. V ďalšom kroku je možné upraviť nastavenia tlačiarne pokladničných dokladov:
  • Zvoľte typ (model)  tlačiarne, ktorá je pripojená k fiškálnemu zariadeniu.
  • Nastavte počet riadkov, o ktorý sa má posunúť papier v tlačiarni na korektné orezanie papiera po skončení tlače dokladu (odriadkovanie).
 4. V prípade, že na predajnom mieste nie je dostupný internet a daňový úrad vám vydal rozhodnutie, v ktorom vám umožnil, aby boli dátové správy zasielané do systému eKasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku vášho fiškálneho zariadenia, v nasledujúcom kroku nastavte 30-dňovú lehotu na odosielanie dátových správ (dokladov) do centrálneho dátového úložiska.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa nastavenie uloží.
Obrázok č. 1: Výber typu (modelu) tlačiarne pokladničných dokladov

Obrázok č. 2: Nastavenie 30-dňovej lehoty na odosielanie dátových správ (dokladov)

Príbuzné témy