Pomocník systému OBERON
Sprievodca - Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia

Pomocou tohto sprievodcu je možné nastaviť, t. j. zapísať údaje do fiškálneho zariadenia (zariadenie eKasa) v systéme OBERON. Z hľadiska technického riešenia výrobcu je možné niektoré nastavenia vykonať len servisným programom, preto nie sú v tomto sprievodcovi dostupné. Viac informácií získate v téme EXALOGIC CashRegister Manager. Nastavenia odporúčame zveriť zodpovednej osobe, prípadne servisnému technikovi. Sprievodca je dostupný z formulára Nastavenie - eKasa Finančná správa, záložka eKasa, tlačidlo Zapísať do zariadenia.

Sprievodca nastavením

Aby bolo možné fiškálne zariadenie nastaviť, musí byť pripojené k počítaču.
 1. Zvoľte nastavenia, ktoré chcete zapísať do fiškálneho zariadenia:
  - Dátum a čas,
  - Hlavička dokladu - zadanie hlavičky dokladu je možné len pre používateľa s právami administrátora,
  - Doplňujúca hlavička,
  - Pätička dokladu,
  - Doplňujúca pätička dokladu.
 2. Zvoľte nastavenia, ktoré chcete zapísať do fiškálneho zariadenia:
  - Sadzby DPH,
  - Platidlá (typy platieb),
  - Systémové nastavenia pre OBERON.
  Upozornenie! Pri zmene uvedených nastavení postupujte veľmi opatrne, pretože môže dôjsť k zablokovaniu fiškálneho zariadenia.
 3. V ďalšom kroku je možné upraviť nastavenia tlačiarne pokladničných dokladov.
  - Zvoľte typ tlačiarne, ktorá je pripojená k fiškálnemu zariadeniu.
  - Nastavte počet riadkov, o ktorý sa má posunúť papier v tlačiarni na korektné orezanie papiera po skončení tlače dokladu (odriadkovanie).
 4. V prípade, že na predajnom mieste nie je dostupný internet a daňový úrad vám vydal rozhodnutie, v ktorom vám umožnil, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku vašej ORP, v nasledujúcom kroku nastavte 30-dňovú lehotu na odosielanie dátových správ (dokladov) do centrálneho dátového úložiska.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa nastavenie uloží.
Obrázok č. 1: Nastavenie 30-dňovej lehoty na odosielanie dátových správ (dokladov)

Príbuzné témy