Pomocník systému OBERON
Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > eKasa PANDORA > Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA vrátane technických informácií a technickej špecifikácie, prehľadu podporovaných tlačiarní pokladničných dokladov a údajov o možnosti zakúpenia tohto zariadenia dodávaného firmou EXALOGIC. Pre používateľov OBERON-u je eKasa PANDORA odporúčanou fiškálnou tlačiarňou Odporúčané riešenia.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA - inštalácia.

Obrázok č. 1: Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA

    

Prečo sa rozhodnúť pre fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA?

Obrázok č. 2: Zapojenie zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ

 

Technické informácie

Obrázok č. 3: Schéma komunikácie medzi OBERON-om a zariadením

  

Technická špecifikácia

Názov chráneného dátového úložiska (CHDÚ): eKasa PANDORA CHDÚ
Výrobca CHDÚ: EXALOGIC, s.r.o.
Certifikovaný ovládač CHDÚ: EXALOGIC CashRegister Manager (eKasa klient PPEKK)
Názov pokladničného programu (PPEKK): eKasa PANDORA PPEKK
Názov nadstavbového pokladničného programu: OBERON – Agenda firmy (modul Pokladnica OBERON)
Číslo rozhodnutia o certifikácii/právoplatnosť rozhodnutia: 17757/2020
Verzie:
   - 1.0.0.0 - Jedinečný identifikátor:
c7afb0f5cee744cf7cb826205ed0687e6558f55c (14.01.2020)
   - 1.1.0.0 - Jedinečný identifikátor: 83544aa603ac92e5c05f988269b87599eb2e0a3 (29.04.2020)
   - 1.2.0.0Jedinečný identifikátor: 5bf8b369d26690d355ac007cf9a5872c3cf6c9d6 (04.08.2020)
   - 1.3.0.0Jedinečný identifikátor: 9ec6f87ab4e6a523fb671d3097b468453d94d148 (29.03.2021)
   - 1.3.1.0Jedinečný identifikátor: d5e444d537c5c679114043b11d190eb1eefccc71  (14.09.2021) (PPEKK 1.3.1, CHDÚ 1.3.0)
   - 1.4.0.0Jedinečný identifikátor: CE19813D909E527FAAA7732975C7CB49C104DB25  (20.06.2022)
   - 2.0.0.0Jedinečný identifikátor: 7CFFB795023FFA10686D08402B27D14096607650  (15.07.2022)
   - 2.1.0.0Jedinečný identifikátor: 7fb48fa3387813d97ef1e57da006d911748d87dd (06.12.2023)
Spôsob pripojenia (rozhranie): LAN
Spôsob komunikácie: TCP/IP
Kapacita na ukladanie údajov: 26 GB (až 500 000 dokladov, t. j. 10 rokov pri 200 dokladoch/deň),
Napájanie: sieťový adaptér DC 5 V/1,5 A (Micro USB)
Prevádzkové napätie: 5 V
Teplota: prevádzka 5 °C – 45 °C, skladovanie -10 °C – 50 °C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10 % – 90 %, skladovanie 10 % – 90 %
Farba: čierna
Rozmery: 73 x 100 x 27 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť: 232 g

Podporované tlačiarne pokladničných dokladov

Cena a objednávka zariadenia

Porovnanie jednotlivých podporovaných fiškálnych zariadení je dostupné v téme Podporované registračné pokladnice.

Odporúčané riešenia

Príbuzné témy