Pomocník systému OBERON
Tlačiareň WD-5890x

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Tlačiarne pokladničných dokladov > Tlačiareň WD-5890x

Táto téma Pomocníka je venovaná tlačiarni WD-5890x. Téma obsahuje všeobecné informácie vrátane technickej špecifikácie, postupu inštalácie a návodu na použitie zariadenia.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačiareň WD-5890x

 

Technická špecifikácia

Spôsob pripojenia (rozhranie): USB, BT
Metóda tlače:
 priama tepelná riadková
Orezávanie papiera: nie
Rýchlosť tlače: 90 mm/s
Hustota tlače: 384 bodov/riadok
Šírka papiera: 57,5 mm ± 0,5 mm
Max. priemer papierovej rolky: 65 mm
Napájanie: sieťový adaptér DC 9 V, 2 A
Teplota: prevádzka 0°C - 45°C, skladovanie -10°C - 50°C
Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10% - 80%, skladovanie 10% - 90% (bez papiera)
Farba: čierna
Rozmery: 127 x 178 x 105 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie): 663 g

Inštalácia zariadenia

  1. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  2. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Tlačiareň pokladničných dokladov, zadajte názov zariadenia, vyberte model EPSON a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte parametre pokladničnej tlačiarne: počet riadkov posunutia papiera po vytlačení, orezávanie papiera, otváranie pokladničnej zásuvky a pod.
  3. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia tlačiarne ukončí.
Obrázok č. 2: Nastavenie typu (modelu) tlačiarne pokladničných dokladov pre fiškálne zariadenie eKasa PANDORA

Cena a objednávka zariadenia

  Návod na použitie tlačiarne WD-5890x

Príbuzné témy