Pomocník systému OBERON
Bonovacie tlačiarne

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie zariadenia > Bonovacie tlačiarne > Bonovacie tlačiarne

Táto téma Pomocníka popisuje jeden z typov bonovacích zariadení podporovaných v systéme OBERON - bonovacie tlačiarne, ktoré sa v systéme OBERON používajú na tlač objednávok do kuchyne (na prípravu jedál) alebo baru (na prípravu nápojov)Pokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime, prípadne z aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník.

Okrem bonovacích tlačiarní je na tento účel možné využiť aj systém bonovacích monitorov - vtedy sa objednávky jedál a nápojov zobrazujú na monitore (smart TV, tablete). Bonovacie monitory je možné používať aj v kombinácii s bonovacími tlačiarňami.

Základné informácie   

Model EPSON TM - x

Informácie o všetkých možnostiach inštalácie bonovacej tlačiarne tak v textovom, ako aj v grafickom režime, získate v téme Inštalácia bonovacej tlačiarne.

Ďalšie informácie

Zapojenie sériového kábla pre tlačiarne EPSON

Zapojenie kábla medzi PC (serial port) a sériovými tlačiarňami (D-SUB 25 pin).

Zmena veľkosti písma objednávky do kuchyne

Pri používaní bonovacej tlačiarne je niekedy kvôli lepšej čitateľnosti obsluhou potrebné zväčšiť písmo na objednávkach. Riešením je zmena ESC sekvencie vo vlastnostiach tlačiarne typu Generic/Text Only podľa Obrázka č. 1. V záložke Printer commands do poľa Begin print job zadajte ESC sekvenciu. Napríklad <1B>!<08> pri zmene písma na tučné (bold) alebo <1B>!<10> pri zmene písma na tučné (bold) a väčšie. Uvedené riešenie bolo odskúšané na tlačiarňach od výrobcov EPSON, ELCOM LK-T20, ZONERICH a BIXOLON.

Obrázok č. 2: Ukážky tlače bonovacej tlačiarne pri zmenenej ESC sekvencii

Príbuzné témy