Pomocník systému OBERON
Bonovacie tlačiarne

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Bonovacie tlačiarne > Bonovacie tlačiarne

Táto téma Pomocníka je venovaná bonovacím tlačiarňam, ktoré sa sa v systéme OBERON používajú na tlač objednávok do kuchyne (na prípravu jedál) alebo baru (na prípravu nápojov) z Pokladnice OBERON prevádzkovanej v reštauračnom režime. Okrem bonovacích tlačiarní je na tento účel možné využiť aj aj systém bonovacích monitorov - vtedy sa objednané jedlá a nápoje zobrazujú na monitore (smart TV, tablete). Bonovacie monitory môžu nahradiť bonovacie tlačiarne, prípadne je ich možné používať aj v kombinácii s nimi.

Základné informácie

Ďalšie informácie o tlači objednávok do prípravne jedál (kuchyne) alebo nápojov (baru) získate v téme O tlači na bonovacej tlačiarni.

Inštalácia - tlač objednávok na tlačiarni pokladničných dokladov

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň pripojená k fiškálnemu zariadeniu a je primárne určená na tlač pokladničných dokladov.

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - <Obecný>.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte možnosť Fiškálny modul. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 4. Vykonané nastavenia v každom z formulárov potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam stolov, vytvorte nový stôl a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa vytlačí na tlačiarni pokladničných dokladov objednávka.
 6. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Inštalácia - tlač objednávok na samostatnej tlačiarni (grafický režim)

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň štandardne pripojená k počítaču, pričom sa na tlač využíva štandardný ovládač tlačiarne nainštalovaný v systéme Windows (ovládač dodávaný výrobcom tlačiarne).

 1. Pripojte tlačiareň určenú na tlač objednávok fyzicky k počítaču, prípadne nainštalujte sieťovú tlačiareň. K tlačiani je potrebné použiť ovládač dodávaný jej výrobcom.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - <Grafický režim>.
 4. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte tlačiareň nainštalovanú v systéme WIndows. Nastavte ďalšie potrebné parametre. V prípade potreby je možné upraviť formát objednávky pomocou štandardného editora tlačových výstupov.
 5. Vykonané nastavenia v každom z formulárov potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam stolov, vytvorte nový stôl a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa vytlačí na tlačiarni pokladničných dokladov objednávka.
 7. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Inštalácia - tlač objednávok na samostatnej tlačiarni (textový režim)

Pri tomto spôsobe tlače objednávok je tlačiareň štandardne pripojená k počítaču, pričom sa na tlač využíva ovládač v systéme Windows s názvom Generic (iba textová) (Generic (text only)).

 1. Pripojte tlačiareň určenú na tlač objednávok jedál k počítaču do paralelného alebo sériového portu. Tlačiareň môže byť pripojená aj k inému počítaču ako je počítač, na ktorom bude pracovať obsluha. Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná do tlačiarne inštalovanej v systéme Windows.
 2. Po zapojení tlačiarne do paralelného (sériového) portu počítača je potrebné vo Windowse nainštalovať ovládač tlačiarne Generic (iba textová). Ak budete na tlač objednávok používať tlačiareň s orezávaním papiera, je potrebné v ovládači tlačiarne Generic (iba textová) nastaviť orezanie papiera. Môžete tak urobiť nastavením riadiacich znakov po ukončení tlače (napr. zadajte kódy znakov <0D0A1D5601> alebo <0D0A1B>i). Taktiež je potrebné nastaviť veľkosť papiera na Letter. Ak je k tlačiarni ovládač dodávaný výrobcom, odporúčame ho použiť.
  Obrázok č. 1: Vlastnosti tlačiarne Generic/Text Only
   
 3. Spustite program OBERON - Agenda firmy. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
         - Názov - pomenovanie zariadenia,
         - Typ zariadenia - Bonovacia tlačiareň,
         - Model - <Obecný>.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte tlačiareň inštalovanú v systéme Windows. Nastavte ďalšie potrebné parametre.
 6. Vykonané nastavenia v každom z formulárov potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Otestujte funkčnosť pripojeného zariadenia. Otvorte zoznam stolov, vytvorte nový stôl a zadajte niekoľko položiek. Po stlačení tlačidla F11 sa vytlačí na tlačiarni pokladničných dokladov objednávka.
 8. Inštalácia bonovacej tlačiarne je ukončená.

Zapojenie sériového kábla pre tlačiarne EPSON

Zapojenie kábla medzi PC (serial port) a sériovými tlačiarňami (D-SUB 25 pin).

Zmena veľkosti písma objednávky do kuchyne

Pri používaní bonovacej tlačiarne je niekedy kvôli lepšej čitateľnosti obsluhou potrebné zväčšiť písmo na objednávkach. Riešením je zmena ESC sekvencie vo vlastnostiach tlačiarne typu Generic Text Only podľa Obrázka č. 1. V záložke Printer commands do poľa Begin print job zadajte ESC sekvenciu. Napríklad <1B>!<08> pri zmene písma na tučné (bold) alebo <1B>!<10> pri vyššom type písma. Uvedené riešenie bolo odskúšané na tlačiarniach od výrobcov EPSON, ELCOM LK-T20, ZONERICH a BIXOLON.

Obrázok č. 2: Ukážky tlače bonovacej tlačiarne pri zmenenej ESC sekvencii
Príbuzné témy