Pomocník systému OBERON
Pokladničné zásuvky

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Pokladničné zásuvky > Pokladničné zásuvky

Táto téma Pomocníka je venovaná pokladničným zásuvkám, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Pokladničná zásuvka

Technické informácie

Obrázok č. 2: Schéma konektora RJ11 a nastavenia v OBERON-e

 

V prípade, že sa pokladničná zásuvka neotvára, skontrolujte:

  • zapojenie kábla z pokladničnej zásuvky do fiškálnej tlačiarne,
  • či je v zozname zariadení pridaná tlačiareň pokladničných dokladov a v nastaveniach začiarknutá možnosť Otvárať pokladničnú zásuvku, prípadne správne vybraný pin (vývod) na otváranie zásuvky (Obrázok č. 2),
  • u dodávateľa fiškálnej tlačiarne, či dané zariadenie posiela tlačiarni pokladničných dokladov pokyn na otvorenie pokladničnej zásuvky.
Príbuzné témy