Pomocník systému OBERON
Použitie registračných pokladníc v režime off-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > Použitie registračných pokladníc v režime off-line

Táto téma Pomocníka je venovaná štandardným registračným pokladniciam, ktoré nie sú počas predaja pripojené k počítaču (režim off-line), ale predaj sa vykonáva priamo na pokladnici.

Základné informácie

PLU (Price Look Up) je skratka na označenie konkrétneho tovaru (tovarovej položky) predávaného na registračnej pokladnici. Pod označením PLU sa rozumie názov tovaru, predajná cena a príznaky (daňová hladina, tovarová skupina, predajná jednotka a pod.). Pri registračných pokladniciach v režime off-line PLU de facto reprezentuje skladovú kartu, resp. identifikátor skladovej karty v systéme OBERON.

Predaj v režime off-line - nastavenia

Obrázok č. 1:  Registračná pokladnica Euro-150i/o Flexy BAT Plus

Položky ponuky na prácu s registračnými pokladnicami v režime off-line

Ak je v ponuke ServisZariadenia pridaná aspoň jedna registračná pokladnica, v ponuke Sklad - Registračné pokladnice sa sprístupnia tieto položky:

Prehľad podporovaných registračných pokladníc vrátane registračných pokladníc v režime off-line nájdete v téme Podporované registračné pokladnice. Prehľad ďalších pripojiteľných zariadení v systéme OBERON je možné získať v téme Prehľad pripojiteľných zariadení.
Príbuzné témy