Pomocník systému OBERON
Súhrn predaja

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Registračné pokladnice > Súhrn predaja

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Súhrn predaja v ponuke Sklad, Registračné pokladnice programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že sa vo firme používa niektorá z podporovaných registračných pokladníc, t. j. v ponuke ServisZariadenia je pridaná aspoň jedna registračná pokladnica v režime off-line.

Základné informácie 

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy