Pomocník systému OBERON
Čítanie PLU z pokladnice

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Registračné pokladnice > Čítanie PLU z pokladnice

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Čítanie PLU z pokladnice v ponuke Sklad, Registračné pokladnice programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že sa vo firme používa niektorá z podporovaných registračných pokladníc, t. j. v zozname zariadení je definovaná aspoň jedna registračná pokladnica v režime off-line.

Základné informácie

Príbuzné témy