Pomocník systému OBERON
Zápis PLU do pokladnice

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Registračné pokladnice > Zápis PLU do pokladnice

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zápis PLU do pokladnice v ponuke Sklad, Registračné pokladnice programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že sa vo firme používa niektorá z podporovaných registračných pokladníc, t. j. v ponuke ServisZariadenia je pridaná aspoň jedna registračná pokladnica v režime off-line. Položka je zároveň dostupná len na počítači, na ktorom je vo formulári Zariadenie v poli Pripojenie k počítaču zadaný názov daného počítača.

Základné informácie

Možnosti zápisu

K dispozícii sú tri spôsoby zápisu:

Zapísať všetky PLU (neobsadené PLU vynulovať)

 Pri tomto spôsobe zápisu program pracuje s PLU od čísla 1 do maximálneho PLU podporovaného pokladňou (napr. 2 400).

Zapísať všetky PLU (neobsadené PLU ponechať)

Pri tomto spôsobe zápisu program pracuje s PLU od čísla 1 do najvyššieho PLU použitého v sklade. Napr. ak má pokladňa max. počet PLU 10 000 a v sklade je použitých 600, program pracuje len so 600 položkami, čím sa skráti čas zápisu.

Zapísať len zmenené PLU

Pri tomto spôsobe zápisu program pracuje len so zmenenými položkami v sklade. Napr. ak opravíte v sklade cenu troch položiek, program bude pracovať len s týmito tromi položkami, ktoré sa zmenili od posledného zápisu položiek, čím sa výrazne skráti čas komunikácie.        

Ak opravujete číslo PLU, prípadne príznaky, evidované predané množstvá v registračnej pokladnici musia byť nulové. To je možné zabezpečiť načítaním predaných PLU.

Príbuzné témy