Pomocník systému OBERON
Vytvorenie skladových kariet z pokladnice

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Registračné pokladnice > Vytvorenie skladových kariet z pokladnice

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Vytvorenie skladových kariet z pokladnice v ponuke Sklad, Registračné pokladnice programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že sa vo firme používa niektorá z podporovaných registračných pokladníc, t. j. v ponuke ServisZariadenia je pridaná aspoň jedna registračná pokladnica v režime off-line. Položka je zároveň dostupná len na počítači, na ktorom je vo formulári Zariadenie v poli Pripojenie k počítaču zadaný názov daného počítača.

Základné informácie

Príbuzné témy