Pomocník systému OBERON
Zmena sadzby DPH

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o zmenách nastavení systému OBERON v dôsledku legislatívnych zmien sadzieb dane z pridanej hodnoty.

Nastavenia programu

Na začiatku obdobia platnosti nových sadzieb DPH je potrebné v systéme OBERON vykonať nasledujúce zmeny nastavení:

 1. Prihláste sa do programu OBERON - Agenda firmy ako používateľ s príznakom Administrátor.
 2. V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné aktualizujte hodnoty v poliach pre sadzby DPH.
 3. Na zabezpečenie bezproblémového účtovania dokladov v prechodnom období po zmene sadzieb DPH zadajte aj pôvodné sadzby DPH. Viac informácií získate v téme Tvorba dokladov po zmene sadzby DPH.

Skladová evidencia

Na konci obdobia platnosti pôvodných sadzieb DPH je potrebné zaevidovať všetky príjmy a výdaje súvisiace s dokladmi s pôvodnými sadzbami DPH. Následne vytlačte tlačové výstupy ako sú Súhrnný výkaz o príjme, Súhrnný výkaz o výdaji, Stav zásob ku koncu platnosti obdobia pôvodných sadzieb DPH. Sadzba DPH sa nastavuje samostatne pre každú skladovú kartu (vo formulári Skladová karta, záložka Cena). V prípade potreby je možné zmenu sadzieb DPH na skladových kartách vykonať aj hromadne (v evidencii Skladové karty, tlačidlo Možnosti - Hromadná zmena sadzieb DPH).

 1. Hromadná zmena sadzieb DPH je nevratný proces, preto pred jej spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov.
 2. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte evidenciu Skladové karty. Pomocou funkcie Označovanie záznamov označte tie skladové karty, na ktorých chcete zmeniť sadzbu DPH.
 3. Stlačte tlačidlo Vlastnosti a v záložke Filtre nastavte filter s podmienkou Vybrať záznamy - Len označené. V evidencii Skladové karty skontrolujte vyfiltrované skladové karty, na ktorých chcete znížiť sadzbu DPH, a stlačte tlačidlo Možnosti.
 4. Zvoľte možnosť Hromadná zmena sadzieb DPH. V sprievodcovi nastavte hodnotu pôvodnej a novej sadzby DPH.
 5. Ak chcete zachovať pôvodnú predajnú cenu na skladovej karte, zvoľte možnosť Zachovať predajné ceny s DPH.
 6. Ak nechcete zmeniť na skladových kartách aj sadzbu DPH pre nákup, ponechajte políčko Nastaviť aj sadzbu DPH pre nákup nezačiarknuté.
 7. Ak používate registračné pokladnice v režime off-line (napr. EURO), na zmenu sadzieb DPH položiek PLU zvoľte možnosť Automaticky nastaviť.
 8. V nasledujúcom kroku vyberte, na ktoré karty sa má zmena sadzby DPH aplikovať - zvoľte možnosť Aktuálne vybrané.
 9. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa na vyfiltrovaných kartách v zozname vykoná hromadná zmena sadzby DPH.
Ak chcete zmeniť sadzbu DPH na všetkých skladových kartách vo všetkých skladoch, nie je potrebné označovať a vyberať skladové karty pomocou filtra. Následne je v bode 8 potrebné zvoliť možnosť Všetky (vo všetkých skladoch).

Pokladnica OBERON

V prípade, že používate modul Pokladnica OBERON s niektorým z fiškálnych zariadení, je potrebné vykonať zmenu sadzieb DPH aj v tomto zariadení. Nasledujúci postup platí pre fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA Odporúčané riešenia. Pri iných fiškálnych zariadeniach postupujte podľa návodu výrobcu.

 1. Na konci obdobia platnosti pôvodných sadzieb DPH zaevidujte všetky otvorené účty (stoly), odložené účty, hotelové účty a ukončite predaj s pôvodnými sadzbami DPH. Vykonajte dennú uzávierku a vytvorte skladové pohyby (ak nie je nastavené automatické vykonávanie skladových pohybov).
 2. Zmeňte nastavenie sadzieb DPH v nastaveniach programu a v skladovej evidencii podľa postupov uvedených vyššie.
 3. Prihláste sa do programu OBERON - Agenda firmy ako používateľ s príznakom Administrátor.
 4. V ponuke ServisZariadenia zvoľte fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA a stlačte tlačidlo Upraviť.
 5. Otvorí sa formulár Nastavenie - eKasa klient ECM, v ktorom v záložke eKasa v časti Ďalšie nastavenie fiškálneho zariadenia stlačte tlačidlo Zapísať do zariadenia.
 6. Otvorí sa sprievodca Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia, v ktorom začiarknite pole Sadzby DPH, prípadne vykonajte ďalšie nastavenia.
 7. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa do fiškálneho zariadenia zapíšu nové sadzby DPH v súlade s nastavením sadzieb DPH v nastaveniach programu OBERON - Agenda firmy.

Hotelová recepcia

V prípade, že používate modul Hotelová recepcia, na konci obdobia platnosti pôvodnej sadzby DPH zaúčtujte všetky hotelové účty s pôvodnou sadzbou DPH. Následne zmeňte nastavenie sadzieb DPH v nastaveniach programu, prípadne v skladovej evidencii podľa postupov uvedených vyššie a pokračujte v prevádzke s novými sadzbami DPH.

Príbuzné témy