Pomocník systému OBERON
Označovanie záznamov

Základné informácie > Ovládanie programov > Označovanie záznamov

Okrem bežných filtrov systém OBERON obsahuje aj ďalší silný nástroj na prácu so záznamami, a to označovanie záznamov, ktorému je venovaná táto téma Pomocníka. Pomocou označovania záznamov je možné z príslušného zoznamu jednoducho a rýchlo vybrať záznamy vyhovujúce určitej podmienke. Má využitie ako doplnok pri použití viacerých a zložitejších podmienok, ktoré niekedy nie je možné docieliť ani štyrmi filtrami.

Základné informácie

Označenie (zrušenie označenia) jedného záznamu

Obrázok č. 1: Označovanie záznamov pomocou myši

Hromadné označenie (zrušenie označenia) záznamov

Invertovať označenie

Označené záznamy je možné prehľadne zobraziť pomocou filtra. Filter je potrebné nastaviť s podmienkou Vybrať záznamy - Len označené. Následne sa zobrazia len záznamy označené hviezdičkou.
Príbuzné témy