Pomocník systému OBERON
Príklad použitia filtra

Základné informácie > Ovládanie programov > Príklad použitia filtra

Filtrovanie záznamov v OBERON-e je funkcia, ktorá umožňuje v aktuálne otvorenej evidencii (knihe) zobrazovať len tie záznamy, ktoré vyhovujú zadanej podmienke, resp. podmienkam filtrovania. Filter je prístupný v príslušných evidenciách po stlačení tlačidla Vlastnosti v záložke Filtre. V tejto téme sú uvedené príklady použitia filtra v knihe pohľadávok a knihe výdajok.

Príklad filtra v knihe pohľadávok

Účtovná jednotka v knihe pohľadávok chce zistiť, aké faktúry vystavila v prvej polovici mesiaca december. Filtre môžeme nastaviť nasledujúcim spôsobom (na ich poradí nezáleží):

Dátum vystavenia je z rozsahu 1.12. až 16.12.
Typ dokladu sa rovná  Faktúra

Prvá podmienka ponechá v knihe pohľadávok len zápisy z vybraného obdobia. Druhá podmienka ponechá len zápisy, ktoré sú faktúrami (nie zálohové faktúry, dobropisy, faktúra na zálohu). Následne budú zobrazené záznamy, ktoré vyhovujú podmienkam filtra.

Príklad filtra v knihe výdajok

Účtovná jednotka v knihe výdajok chce zistiť, aké vysporiadané výdajky za mesiac Február vydala.

Dátum je z obdobia Február
Vysporiadanosť sa rovná  Áno

Prvá podmienka ponechá len výdajky z obdobia február. Druhá podmienka ponechá len vysporiadané výdajky. Ak chceme zobraziť výdajky len z určitého skladu, je potrebné vo formulári Výdajky stlačiť tlačidlo "..." a vybrať iný sklad. Následne budú zobrazené záznamy, ktoré vyhovujú podmienkam filtra.

Špeciálnym typom podmienky filtra je Vybrať záznamy. Ten umožňuje zo zoznamu vybrať napríklad záznamy Len neuhradené, Len uhradené, Len skladové, Len označené atď. V prípade, že chceme zobraziť záznamy označené *, vo vlastnostiach filtra je potrebné nastaviť podmienku na Len označené.
Príbuzné témy