Pomocník systému OBERON
Príklady použitia filtrov

Základné informácie > Ovládanie programov > Príklady použitia filtrov

Filtrovanie záznamov v OBERON-e je funkcia, ktorá umožňuje v aktuálne otvorenej evidencii (knihe) zobrazovať len tie záznamy, ktoré vyhovujú zadanej podmienke, resp. podmienkam filtrovania. Nastavenie filtrovania je dostupné v príslušných evidenciách (napr. kniha pohľadávok, záväzkov atď.) po stlačení tlačidla Vlastnosti, záložka Filtre. V tejto téme sú uvedené príklady použitia filtra v knihe pohľadávok a knihe výdajok.

Príklad použitia filtra v knihe pohľadávok

Účtovná jednotka v knihe pohľadávok chce zistiť, aké faktúry vystavila v prvej polovici mesiaca december. Filtre môžeme nastaviť nasledujúcim spôsobom (na ich poradí nezáleží):

Dátum vystavenia je z rozsahu 1.12. až 16.12.
Typ dokladu sa rovná  Faktúra

Prvá podmienka ponechá v knihe pohľadávok len záznamy z vybraného obdobia. Druhá podmienka ponechá len záznamy, ktoré sú faktúrami (nie zálohové faktúry, dobropisy, faktúry na zálohu...). Následne sa zobrazia záznamy, ktoré vyhovujú podmienkam filtra.

Príklad použitia filtra v knihe výdajok

Účtovná jednotka v knihe výdajok chce zistiť, aké vysporiadané výdajky za mesiac február vydala.

Dátum je z obdobia Február
Vysporiadanosť sa rovná  Áno

Prvá podmienka ponechá len výdajky z obdobia február. Druhá podmienka ponechá len vysporiadané výdajky. Na zobrazenie výdajok len z určitého skladu je potrebné v knihe výdajok stlačiť tlačidlo   pri poli Sklad v hornej časti evidencie a vybrať iný sklad. Následne sa zobrazia záznamy, ktoré vyhovujú podmienkam filtra.

Príbuzné témy