Pomocník systému OBERON
Pravidlá rozšírenej cenotvorby

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Pravidlá rozšírenej cenotvorby

O cenotvorbe v systéme OBERON

V systéme OBERON je možné pracovať s týmito spôsobmi cenotvorby:

Aby bolo možné s rozšírenou cenotvorbou pracovať, je potrebné ju v nastaveniach programu povoliť (oddiel Sklad, Záložka Výdaj). V opačnom prípade nebude položka ponuky Pravidlá rozšírenej cenotvorby dostupná.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Dostupné pravidlá rozšírenej cenotvorby ku skladovej karte

Pravidlá rozšírenej cenotvorby

Ďalšie informácie o rozšírenej cenotvorbe

Príklady niektorých typov pravidiel a ich využitie získate v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.

Rozšírená cenotvorba a internetový obchod

Obmedzenie uplatnenia zľavy na skladovú kartu

Obrázok č. 2: Princíp fungovania pravidla typu Štandardná zľava v percentách

Práca v sieťovej prevádzke a viacerých pobočkách

Dostupné možnosti

Pri práci s pravidlami sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov. Pri exporte do súboru typu XML je dôležité nastavenie na skladovej karte Pole pre synchronizáciu skladových kariet.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov. Pri exporte do súboru typu XML je dôležité nastavenie na skladovej karte Pole pre synchronizáciu skladových kariet.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy