Pomocník systému OBERON
Pravidlá rozšírenej cenotvorby

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Pravidlá rozšírenej cenotvorby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pravidlá rozšírenej cenotvorby v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Výdaj začiarknuté políčko Umožniť pracovať s rozšírenou cenotvorbou.

Základné informácie

Definovať pravidlo rozšírenej cenotvorby je možné pomocou formulára Pravidlo cenotvorby.
Obrázok č. 1: Dostupné pravidlá rozšírenej cenotvorby ku skladovej karte

Pravidlá rozšírenej cenotvorby

Príklady niektorých typov pravidiel a ich využitie sú dostupné v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.

Ďalšie informácie o rozšírenej cenotvorbe

Rozšírená cenotvorba a internetový obchod

Obmedzenie uplatnenia zľavy na skladovú položku

Obrázok č. 2: Princíp fungovania pravidla typu Štandardná zľava v percentách

 

Práca v sieťovej prevádzke a viacerých pobočkách

Dostupné možnosti

Pri práci s pravidlami sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Pri exporte do súboru typu XML je dôležité nastavenie na skladovej karte Pole pre synchronizáciu skladových kariet.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii. Pri importe do súboru typu XML je dôležité nastavenie na skladovej karte Pole pre synchronizáciu skladových kariet.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy