Pomocník systému OBERON
Vernostné (zľavové) systémy

Ďalšie možnosti produktu > Vernostné systémy > Vernostné (zľavové) systémy

Základné informácie

Obrázok č. 1:  Formulár na prácu s vernostnou kartou

Vernostný systém v OBERON-e

Nastavenie vernostného systému

Postup na čerpanie benefitu 

Nižšie je popísaný postup na čerpanie benefitu pri vytvorení pohľadávky. Obdobný postup je možné použiť aj pri čerpaní benefitu pri vytváraní výdajky.

  1. V knihe pohľadávok vytvorte podľa sprievodcu novú faktúru. Zobrazí sa formulár Pohľadávka, v ktorom zadajte položky dokladu (tlačidlo Nový).
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Vernostný systém - čerpanie benefitov. Zobrazí sa formulár Vernostný systém.
  3. Zadajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK. Zobrazia sa dostupné benefity, vyberte benefit, ktorý chcete zákazníkovi poskytnúť. Zľava pri predaji je zľava zadaná v evidencii obchodného partnera. Darčeková položka (darček) predstavuje skladovú kartu, preto je potrebné mať založenú skladovú kartu na danú darčekovú položku.
  4. Po stlačení tlačidla OK sa benefit uplatní (zľava alebo darčeková položka). Na vernostnej karte bude počet vernostných bodov znížený o hodnotu bodov čerpaných darčekových položiek.
Postup na čerpanie benefitov v module Pokladnica OBERON je popísaný v téme Vernostný systém na Pokladnici OBERON.
Obrázok č. 2:  Formulár na čerpanie benefitu

 

Príbuzné témy