Pomocník systému OBERON
Vernostné (zľavové) systémy

Ďalšie možnosti produktu > Vernostné systémy > Vernostné (zľavové) systémy

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o vernostných systémoch spolu s informáciami o podporovaných vernostných systémoch a rámcových nastaveniach v OBERON-e.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár na prácu s vernostnou kartou v OBERON-e

Vernostný systém v OBERON-e

Základné nastavenia vernostného systému

Nastavenia podporovaných vernostných systémov sú uvedené jednotlivo v témach Vernostný systém OBERON BasicOBERON vernostný systém (klient)Vernostný systém Cardberg.
Príbuzné témy