Pomocník systému OBERON
Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u

Vzhľadom na veľkosť účtovnej jednotky z hľadiska počtu používaných počítačov, štruktúry prevádzky a výberu databázového systému je možné OBERON používať v rôznych variantoch použitia (zapojenia, prístupu). Možnosti sú pomerne široké a sú spravidla determinované možnosťami a potrebami samotnej prevádzky (viac informácií získate v téme Možnosti použitia systému OBERON). Táto téma Pomocníka je venovaná jednému variantu použitia systému OBERON - pobočkovému režimu.

Základné informácie

Spôsob komunikácie medzi pobočkou a centrálou

Obrázok č. 1: Pobočkový režim s on-line spôsobom komunikácie
 
Obrázok č. 2: Pobočkový režim s off-line spôsobom komunikácie (transporty údajov)

Príbuzné témy