Pomocník systému OBERON
Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z možností použitia systému OBERON - pobočkového režimu.

Základné informácie

Spôsob komunikácie medzi pobočkou a centrálou

Obrázok č. 1: Pobočkový režim s on-line spôsobom komunikácie s databázou v cloude (vľavo) a s databázou v centrále (vpravo)
  
Obrázok č. 2: Pobočkový režim s off-line spôsobom komunikácie (off-line transporty údajov)

Príbuzné témy