Pomocník systému OBERON
Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Všeobecne o pobočkovom režime OBERON-u

Vzhľadom na veľkosť účtovnej jednotky z hľadiska počtu používaných počítačov, štruktúry prevádzky a výberu databázového systému existuje niekoľko rôznych variantov použitia systému OBERON. Viac informácií získate v téme Možnosti použitia systému OBERON. Táto téma Pomocníka je venovaná jednému z variantov použitia systému OBERON - pobočkovému režimu.

Základné informácie

Spôsob komunikácie medzi pobočkou a centrálou

Obrázok č. 1: Pobočkový režim s on-line spôsobom komunikácie s databázou v cloude (vľavo) a s databázou v centrále (vpravo)
  
Obrázok č. 2: Pobočkový režim s off-line spôsobom komunikácie (off-line transporty údajov)

Príbuzné témy