Pomocník systému OBERON
Možnosti použitia systému OBERON

Základné informácie > Možnosti použitia systému OBERON

V závislosti od veľkosti účtovnej jednotky z hľadiska počtu používaných počítačov, štruktúry prevádzky a výberu databázového systému existuje niekoľko rôznych variantov použitia systému OBERON. Možnosti sú pomerne široké, determinované sú spravidla možnosťami a potrebami danej prevádzky. Táto téma je venovaná prehľadu jednotlivých možností použitia systému OBERON.

1.  Jeden počítač

Obrázok č. 1: Použitie systému OBERON na jednom počítači

2.  Viac počítačov v lokálnej počítačovej sieti bez servera/so serverom

Obrázok č. 2: Použitie systému OBERON v lokálnej počítačovej sieti bez servera a so serverom

 

3.  Viac počítačov (tenkých klientov) a systém Microsoft Windows Server

Obrázok č. 3: Použitie systému OBERON v lokálnej počítačovej sieti s použitím operačného systému Microsoft Windows Server

4.  Databáza umiestnená mimo lokálnej počítačovej siete (cloud)

Obrázok č. 4: Použitie systému OBERON v lokálnej počítačovej sieti s databázou v cloude

5.  On-line pobočkový režim

Obrázok č. 5: Použitie systému OBERON v štruktúre centrála - pobočka s databázou v cloude (vľavo) a s databázou v centrále (vpravo)

 

6.  Off-line pobočkový režim

Obrázok č. 6: Použitie systému OBERON v štruktúre centrála - pobočka s databázou v samostatnom počítači (serveri)

 

7. Lokálna počítačová sieť v kombinácii so vzdialenou plochou (Remote Desktop)

Obrázok č. 7: Použitie systému OBERON pri kombinácii lokálnej počítačovej siete so vzdialenou plochou (Remote Desktop)

Príbuzné témy