Pomocník systému OBERON
Všeobecne o off-line pobočkovom režime

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Všeobecne o off-line pobočkovom režime

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z možností použitia systému OBERON - off-line pobočkového režimu ako variantu pobočkového režimu, nástroja na výmenu dokladov (záznamov) medzi pobočkami a centrálou jednej firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Použitie systému OBERON v štruktúre centrála - pobočka s databázou v samostatnom počítači (serveri)

Základné typy off-line transportov údajov

Jednotlivé typy transportu údajov sa odlišujú tak v závislosti od použitej technológie prenášaných údajov, ako aj od samotného spôsobu realizácie. Rozlišujeme nasledujúce typy transportu údajov:

Príbuzné témy