Pomocník systému OBERON
Nastavenie off-line pobočkového režimu

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Nastavenie off-line pobočkového režimu

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu nastavenia off-line pobočkového režimu v systéme OBERON.

Pri nastavení off-line pobočkového režimu je potrebné postupovať rozvážne, pretože nesprávnym nastavením importu môže dôjsť k neželanému prepísaniu údajov, resp. ich strate. Transport údajov predstavuje pomerne zložitú problematiku, preto by nastavenie mal vykonať pokročilý používateľ, prípadne servisný technik. 

Základné informácie 

Off-line pobočkový režim umožňuje pomocou off-line transportov údajov transportovať údaje nasledujúcich evidencií:

Pomenovanie zdrojov a cieľov

Definovanie transportu údajov

 Príklad nastavenia off-line transportu údajov je dostupný v téme Príklad nastavenia transportu faktúr.

Spustenie transportu údajov

Technické informácie o exporte a importe prenášaného súboru (OBERON File Transfer)

Typ transportu OBERON File Transport sa uprednostňuje pri nestabilnom internetovom pripojení. Pri stabilnejšom pripojení k internetu je možné použiť typ transportu OBERON Database, keď sa export údajov a ich následný import realizuje priamym prístupom do databázy, prípadne prostredníctvom tretej databázy umiestnenej v cloude. Bližšie informácie je možné získať v téme Transport údajov typu OBERON Database.

Správy o priebehu transportu

Zmeny v nastaveniach off-line transportov údajov, predovšetkým typu import so skladovými kartami alebo skladmi, vykonávajte obozretne, inak môže dôjsť k nechcenému prepísaniu skladových kariet alebo celého skladu. V pobočkách zverte túto činnosť zodpovednej osobe. Ak nemáte istotu o správnom nastavení transportu, poraďte sa v našom telefonickom centre podpory.

Príbuzné témy