Pomocník systému OBERON
Príklad nastavenia exportu faktúr

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Príklad nastavenia exportu faktúr

V tejto téme Pomocníka je uvedený príklad exportu faktúr z knihy pohľadávok vystavených v pobočke firmy a ich následný import do centrály. Na prenos údajov je použitý súbor (ide teda o transport údajov typu OBERON File Transfer), ktorý sa zo zdroja do cieľového miesta presunie pomocou FTP prenosu. V tomto prípade pobočka predstavuje zdroj údajov a centrála cieľ. Na export údajov z pobočky a následný import do centrály je, samozrejme, potrebné transport údajov nastaviť na obidvoch stranách.

Postup nastavenia exportu v pobočke

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť transport údajov (ponuka ServisNastavenia - Firma - Všeobecné), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja údajov, a to napr. Pobočka.
 2. Na nastavenie exportu údajov je potrebné otvoriť program OBERON Center; v oddiele Transport údajov je potrebné nadefinovať daný export.
  V oddiele Základné, v záložke Základné údaje nastavte nasledujúce hodnoty:
  Typ transportuOBERON File Transfer
  Názov - Export faktúr do centrály
  Smer výmeny údajov - Export
  V záložke Nastavenia nastavte nasledujúce hodnoty:
  Cieľ transportu - Centrála
  Exportovať do súboru - knihapohladavok
  Spôsob prenosu - FTP a ďalšie parametre FTP pripojenia
  V záložka Doplňujúce údaje nastavte časovú periódu, kedy sa má transport vykonať. Na skúšobné účely je možné transport údajov spustiť aj manuálne.
 3. V oddiele Kniha pohľadávok je potrebné nastaviť nasledujúce hodnoty:
  - Exportovať záznamy - Kniha pohľadávok

Postup nastavenia importu v centrále

 1. Pred samotným nastavením importu údajov je potrebné v nastaveniach cieľovej účtovnej jednotky opäť povoliť transport údajov (ponuka ServisNastavenia - Firma - Všeobecné), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja (cieľa) údajov, a to napr. Centrála.
 2. Na nastavenie importu údajov je potrebné otvoriť program OBERON Center, v oddiele Transport údajov je potrebné nadefinovať daný import.
  V oddiele Základné, v záložke Základné údaje nastavte nasledujúce hodnoty:
  Typ transportuOBERON File Transfer
  Názov - Import faktúr z pobočky
  Smer výmeny údajov - Import
  V záložke Nastavenia nastavte nasledujúce hodnoty:
  Zdroj transportu - Pobočka
  Importovať zo súboru - knihapohladavok
  Spôsob prenosu - FTP a ďalšie parametre FTP pripojenia
  V záložke Doplňujúce údaje nastavte časovú periódu, kedy sa má transport vykonať. Čas importu nastavte vždy na neskôr ako export, napr. export 17.00, import 17:30.  Na skúšobné účely je možné import údajov spustiť aj manuálne.
 3. V oddiele Kniha pohľadávok je potrebné nastaviť nasledujúce hodnoty:
  - Importovať záznamy - Kniha pohľadávok
  - Položky prepojiť so skladom -
  ak nebude sklad zadaný, faktúry sa importujú len ako neskladové. Ak sa zadá sklad, položky sa s daným skladom synchronizujú, a tým sa ponížia stavy.
Príbuzné témy