Pomocník systému OBERON
Výber údajov na transport

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Výber údajov na transport

Táto téma Pomocníka je venovaná výberu údajov na transport v rámci off-line transportu údajov, ktorý sa používa spravidla pri off-line pobočkovom režime.

Základné informácie

Príbuzné témy