Pomocník systému OBERON
Výber údajov na transport

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Výber údajov na transport

Táto téma Pomocníka je venovaná výberu údajov na transport v rámci off-line transportu údajov, ktorý sa používa spravidla pri off-line pobočkovom režime.

Základné informácie

Pri exporte údajov systém OBERON obsahuje mechanizmus, ktorým sa označujú záznamy určené na export. To zabezpečí, aby sa zakaždým neexportovali všetky záznamy z danej evidencie (napr. z knihy pohľadávok), ale vždy len nové, prípadne opravené. Toto označovanie záznamov sa nazýva aj termínom príznaky pre transport údajov.

Príbuzné témy