Pomocník systému OBERON
OBERON Center

OBERON Center > OBERON Center

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejšou je základný spustiteľný program OBERON - Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Jeho rozšírením je program OBERON Center určený na vykonávanie určitých špecifických funkcií na pozadí. Jemu je venovaná táto téma.

Základné informácie

Funkcie programu OBERON Center:

Po definovaní jednotlivých funkcií skontrolujte nastavenie, či sa má server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v príslušnom oddiele stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte.
Príbuzné témy