Pomocník systému OBERON
OBERON Center

OBERON Center > OBERON Center

Systém OBERON pozostáva z viacerých súčastí, z ktorých najdôležitejšou je základný spustiteľný program OBERON - Agenda firmy (oberon.exe) obsahujúci všetky evidencie systému. Jeho rozšírením je program OBERON Center určený na vykonávanie určitých špecifických funkcií na pozadí. Jemu je venovaná táto téma.

V štruktúre systému OBERON program OBERON Center sa postupne nahrádza programom OBERON Automation Center. Všetky funkcie programu OBERON Center tak budú postupne združené do automatických úloh programu OBERON Automation Center. Tie budú pre danú účtovnú jednotku dostupné z ponuky Servis, Automatické úlohyAj keď OBERON Automation Center umožňuje pracovať aj so súborovou databázou Microsoft Access, pri jeho použití odporúčame používať databázu SQL.

Základné informácie

Funkcie programu OBERON Center

Nasledujúci zoznam obsahuje funkcie, ktoré je možné konfigurovať len v programe OBERON Center. Tie funkcie, ktoré možno nastaviť aj v programe OBERON Automation Center, v zozname uvedené nie sú. Ich zoznam je k dispozícii v téme Automatické úlohy.

Po definovaní jednotlivých funkcií skontrolujte nastavenie, či sa má server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v príslušnom oddiele stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte.
Príbuzné témy