Pomocník systému OBERON
Aktualizácia z internetu

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Aktualizácia z internetu

Táto téma je venovaná aktualizácii OBERON-u z internetu ako jednému zo spôsobov aktualizácie systému OBERON, ktorý sa vykonáva z programu OBERON Center.

Základné informácie

Aktualizácia z internetu

  1. Spustite program OBERON Center a zvoľte oddiel Aktualizácia z internetu.
  2. Stlačte tlačidlo Vyhľadať aktualizácie - vyhľadá sa najnovšia dostupná aktualizácia.
  3. Následne stlačte tlačidlo Stiahnuť - čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia k internetu. V poznámke sa zobrazuje priebeh sťahovania aktualizácie - počkajte na stiahnutie kompletného súboru.
  4. Stlačte tlačidlo Inštalovať. Kladne potvrďte ďalšie informačné formuláre inštalátora.
  5. Po inštalácii sprievodca inštaláciou môže vyžadovať reštart počítača - rešpektujte to a dokončite inštaláciu reštartom.

Popis nastavenia aktualizácie z internetu

V programe OBERON Center, oddiel Aktualizácia z internetu stlačte tlačidlo Nastavenia. Otvorí sa formulár, v ktorom je možné nastaviť:

Sieťová inštalácia                                                   

 Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Aktualizácia systému OBERON. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v ponuke Na stiahnutie, Videonávody.

Inštaláciu aktualizácie OBERON-u je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Inštalácia sa realizuje prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Služba je spoplatnená sadzbou 10 € s DPH za inštaláciu na 1 počítači. Uvedená suma sa pripočíta k cene licencie na nasledujúce účtovné obdobie.

Príbuzné témy