Pomocník systému OBERON
Odinštalovanie OBERON-u

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Odinštalovanie OBERON-u

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako odinštalovať systém OBERON z počítača.

Základné informácie

Postup odinštalovania systému OBERON

  1. Ľavým tlačidlom myši kliknite na ikonu Štart, ktorá sa štandardne nachádza v spodnom ľavom rohu obrazovky. Začnite písať Ovládací panel. Po kliknutí naň v položke Programy kliknite na možnosť Odinštalovať program.
  2. Kliknutím na požadovaný program (v tomto prípade OBERON) sa zobrazia informácie o programe, napr. verzia produktu atď. Kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Zobrazí sa sprievodca odinštalovaním.
  3. Na konci odinštalovania sa odstránia ikony na ploche a všetky programové súbory potrebné na spustenie programu. V adresári OBERON (štandardne C:\OBERON) zostanú zachované databázové súbory Micosoft Access (súbory typu MDB alebo ACCDB), konfiguračné súbory a pod.
  4. Ak robíte len reinštaláciu, môžete pokračovať novou inštaláciou. V prípade úplného odstránenia OBERON-u z počítača je potrebné adresár C:\OBERON odstrániť manuálne - vtedy sa však vymažú aj všetky účtovné údaje! 
Príbuzné témy