Pomocník systému OBERON
Inštalácia aktualizácie

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Inštalácia aktualizácie

Inštalácia aktualizácie OBERON-u znamená inštaláciu novšej verzie OBERON-u do počítača, v ktorom je už OBERON nainštalovaný. Nové verzie programov sú potrebné v prípade legislatívnych zmien, doplnenia nových funkcií jednotlivých modulov, prípadne opráv nedostatkov predošlých verzií. Táto téma Pomocníka predstavuje rôzne spôsoby aktualizácie OBERON-u s popisom postupu manuálnej aktualizácie a aktualizácie z internetu (prostredníctvom programu OBERON Center).

Základné informácie

Informáciu o aktuálne nainštalovanej verzii systému OBERON v počítači je možné získať v ponuke Pomocník, O programe.

Manuálna aktualizácia

  1. V internetovom prehliadači otvorte stránku www.exalogic.sk (prípadne v programe OBERON - Agenda firmy vyberte ponuku Pomocník, OBERON na internete (www.exalogic.sk)). Zvoľte podstránku Na stiahnutie.
  2. Stiahnite súbor oberon_setup.exe. Čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia na internet (spravidla trvá niekoľko minút).
  3. Spustite stiahnutý inštalačný súbor a pokračujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.    
  4. Po inštalácii sprievodca inštaláciou môže vyžadovať reštart počítača - rešpektujte to a dokončite inštaláciu reštartom.

Aktualizácia z internetu

  1. Spustite program OBERON Center a zvoľte oddiel Aktualizácia z internetu.
  2. Stlačte tlačidlo Vyhľadať aktualizácie - vyhľadá sa najnovšia dostupná aktualizácia.
  3. Následne stlačte tlačidlo Stiahnuť - čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia k internetu. V poznámke sa zobrazuje priebeh sťahovania aktualizácie - počkajte na stiahnutie kompletného súboru.
  4. Stlačte tlačidlo Inštalovať. Kladne potvrďte ďalšie informačné formuláre inštalátora.
  5. Po inštalácii sprievodca inštaláciou môže vyžadovať reštart počítača - rešpektujte to a dokončite inštaláciu reštartom.

Viac informácií o tomto spôsobe aktualizácie OBERON-u získate v téme Aktualizácia z internetu.

 Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Aktualizácia systému OBERON. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v ponuke Na stiahnutie, Videonávody.

Inštaláciu aktualizácie OBERON-u je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Inštalácia sa realizuje prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Služba je spoplatnená sadzbou 10 € s DPH za inštaláciu na 1 počítači. Uvedená suma bude pripočítaná k cene licencie na nasledujúce účtovné obdobie.

Príbuzné témy