Pomocník systému OBERON
Inštalácia aktualizácie

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia systému OBERON > Inštalácia aktualizácie

Táto téma Pomocníka obsahuje rôzne spôsoby aktualizácie OBERON-u s popisom postupu manuálnej aktualizácie a aktualizácie z internetu (prostredníctvom programu OBERON Center).

Ak sa po inštalácii aktualizácie chcete vyhnúť reštartu počítača, zatvorte pred jej spustením OBERON aj všetky jeho súčasti vrátane služby OBERON Automation Center (v ponuke Štart systému Windows vyhľadajte aplikáciu Services, kde v zozname služieb vyhľadajte službu OBERON Automation Center Service, pravým tlačidlom kliknite na službu a zvoľte možnosť Stop).

Základné informácie

Informáciu o aktuálne nainštalovanej verzii systému OBERON v počítači je možné získať v ponuke Pomocník, O programe.

Manuálna aktualizácia   

  1. V internetovom prehliadači otvorte stránku www.exalogic.sk (prípadne v programe OBERON - Agenda firmy vyberte ponuku Pomocník, OBERON na internete (www.exalogic.sk)). Zvoľte podstránku Na stiahnutie.
  2. Stiahnite súbor oberon_setup.exe. Čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia na internet (spravidla trvá niekoľko minút).
  3. Ak je spustená služba OBERON Automation Centerzastavte ju (v ponuke Štart systému Windows vyhľadajte aplikáciu Services, kde v zozname služieb vyhľadajte službu OBERON Automation Center Service, pravým tlačidlom kliknite na službu a zvoľte možnosť Stop). Vďaka tomu po ukončení inštalácie aktualizácie nebude potrebné počítač reštartovať.
  4. Spustite stiahnutý inštalačný súbor a pokračujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.    
  5. Po inštalácii sprievodca inštaláciou môže vyžadovať reštart počítača - rešpektujte to a dokončite inštaláciu reštartom.

Aktualizácia z internetu

  1. Spustite program OBERON Center a zvoľte oddiel Aktualizácia z internetu.
  2. Stlačte tlačidlo Vyhľadať aktualizácie - vyhľadá sa najnovšia dostupná aktualizácia.
  3. Následne stlačte tlačidlo Stiahnuť - čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia k internetu. V poznámke sa zobrazuje priebeh sťahovania aktualizácie - počkajte na stiahnutie kompletného súboru.
  4. Stlačte tlačidlo Inštalovať. Kladne potvrďte ďalšie informačné formuláre inštalátora.
  5. Po inštalácii sprievodca inštaláciou môže vyžadovať reštart počítača - rešpektujte to a dokončite inštaláciu reštartom.

Viac informácií o tomto spôsobe aktualizácie OBERON-u získate v téme Aktualizácia z internetu.

 Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Aktualizácia systému OBERON. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v ponuke Na stiahnutie, Videonávody.

Inštaláciu aktualizácie OBERON-u je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Inštalácia sa realizuje prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Služba je spoplatnená sadzbou 10 € s DPH za inštaláciu na 1 počítači. Uvedená suma sa pripočíta k cene licencie na nasledujúce účtovné obdobie.

Príbuzné témy