Pomocník systému OBERON
Program nie je možné spustiť

Riešenie technických problémov > Problémy so spustením programu > Program nie je možné spustiť

Táto téma Pomocníka je venovaná problémom pri spustení programu. Tie môžu byť veľmi rôznorodé, najčastejšie ide o poškodenie určitého súboru, databázy a pod. Neraz sa objavujú problémy s obmedzenými právami používateľa v systéme Windows, problémy so sieťovou konektivitou, prípadne hardvérové problémy.

Prehľad problémov pri spustení programu

Príbuzné témy